Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: trešdiena, 2019.gada 21.augusts, plkst. 09.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

L.Grobiņa

  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība “9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

 

IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2019
PILSĒTAS KARTE