1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem profesionālās ievirzes programmu peldēšanā nodarbību nodrošināšanai

S.Bērziņš

  1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta grozījumiem

L.Stāmere

  1.  

Par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par Starptautiskas konferences “EUROPARC 2019” organizēšanu 2019.gada 24.-27.septembrī

L.Madelāne