1.  

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma statistikas datiem par 2019.gada pirmo pusgadu

A.Stramkale

  1.  

Par dalību tūrisma gadatirgos 2019. un 2020.gadā

R.Valdmane