Darba kārtība:

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

A.Grants