Darba kārtība:

  1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2019.gada organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

I.Vasmanis

  1.  

Par grozījumiem Vaivaru pamatskolas projekta “Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” 2019.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

I.Kārkliņa