1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

K.Platnieks

  1.  

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

 

  1.  

Par      Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

  1.  

Par      Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu