Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2020.gada 13.maijs, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

J.Artemjevs

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā lēmuma Nr.295 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

V.Zvejniece

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Lapotnes ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Druvu iela 0717, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Jaunā iela 0032, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par grozījumiem 2012.gada 5.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/187 (Konkordijas iela 66, Jūrmalā)

 

 1.  

Par 2018.gada 24.maija Zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/706 pagarināšanu (Rīgas iela 2A, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Grīšļa ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 58, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā ielā 80, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jasmīnu ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11A, Jūrmalā

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE