Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: ceturtdiena, 2020.gada 19.novembris, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Jūrmalas pašvaldības iestādes “Jūrmalas ostas pārvalde” 2021.gada budžeta pieprasījums

L.Sutta

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2021.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu

I.Šponberga

 1.  

Par Darbības programmas projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

 

 1.  

Grozījums 2011.gada 21.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” un lēmuma pielikumā

 

 1.  

Par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes 2021.gada budžeta pieprasījumu

M.Rikšis

 1.  

Par pāreju uz bezskaidras naudas norēķiniem caurlaižu maksas automātos Priedaines un Vaivaru maksājumu zonās

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmuma Nr.696 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dagnijas ielā 3 grafiskās daļas,teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.254 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu" atcelšanu

 

 1.  

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

 

 1.  

Par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Rotas  ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Sporta ielā 1/3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1a, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 42, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29. oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā” 

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā"

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE