1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-7, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-130, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

L.Tesnova

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja  iecelšanu amatā