Darba kārtība:

  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

  1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada janvārim-augustam sadali

I.Brača

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

E.Majore