Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Datums: trešdiena, 2021.gada 14.aprīlis, plkst. 11.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Ķekavas novada pašvaldību, Mārupes novada Domi, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka”

I.Šponberga

 1.  

Par grozījumiem projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" 2021.gada budžetā aktivitāšu griezumā

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”, lēmuma pielikumā un grozījumiem 2021.gada budžetā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 36, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu  Atbalss ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīniju ielā 2, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 15, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 44, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Vidus prospektā 40, Jūrmalā, un Meža prospektā 43, Jūrmalā atjaunošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 31 un Jūras ielā 33” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Raiņa ielā 26, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Raiņa ielā 75, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 21.jūnija Ūdenstilpes nomas līguma Nr.1.2-16.3/832  un 2016.gada 21.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/831 termiņa pagarināšanu

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 termiņa pagarināšanu (Turaidas iela 2, Jūrmala)

 

 1.  

Par zemesgabala Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Rēzeknes pulka ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Āraišu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirnavu ielā 46, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pumpuru ielā 3A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, nodošanu valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 3, Jūrmalā, nodošanu Slokas pamatskolas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE