augusts 2019
11 jūlijs
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

K.Lubiņa

11 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11 jūlijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

V.Ļaudams

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

 

 1.  

Par Interešu izglītības speciālistu semināra rīkošanu Jūrmalā 2020.gada 6.-7. maijā

 

 1.  

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par budžeta līdzekļu pieprasījumu Jūrmalas iekļaujošās izglītības attīstības centra datortehnikai

M.Rikšis

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu un projekta 2019.gada budžeta apstiprināšanu

I.Kausiniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”

A.Začesta

 1.  

Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2019.gada budžeta grozījumiem

L.Trukšāne

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

S.Brence