Pasākumu afišas
Līvas Kaprāles radošā darbnīca “Aspazija un kaķi”
26.10.2019
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
Astrologa, grāmatu autora Andra Rača grāmatas „Ceļā uz mīlestību” atvēršanas svētki
25.10.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
Pirmizrāde! “Kas esi tu – Alise Bērziņa?”
27.10.2019
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Koncerti Dubultu koncertzālē
15.10.2019 - 28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
06.10.2019 - 27.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Zilā karoga vēstnešu programma
21.10.2019
Jūrmalas cetrālajā bibliotēkā
Seminārs „Dzīvot mierā ir iespējams”
22.10.2019
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā
Dzintars Adienis. Izstāde "Pasaules elpa"
04.09.2019 - 28.10.2019
Jūrmalas Kultūras centrā
Vilnis Raudseps. Izstāde "Abrakadabra krāsās"
10.09.2019 - 19.10.2019
Bulduru Izstāžu nams
PAF Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle
19.10.2019 - 19.10.2019
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
oktobris 2019
16 oktobris
trešdiena
09.30
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu programmā “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”

L.Madelāne

 1.  

Par 2020. gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centram

A.Stramkale

16 oktobris
trešdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu “Priedaines satiksmes mezgls”, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu  Baložu ielā 4A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Žubītes ielā 43, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 68/70, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta projektu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2019.gada apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem.

I.Strazdiņa

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas koordinēto Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa 3.1.kategorijas “publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide” 2020.gada prioritāšu un maksimālās piešķiramās pašvaldības līdzfinansējuma summas apstiprināšanu.

 

 1.  

Par projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā  Nr.54 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” 2020.gada budžeta pieprasījumu.

 

 1.  

Par grozījumiem Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” 2019.gada budžetā un projekta noslēgumu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par kafejnīcas Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Kauguri 0509, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu

 

16 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5