Pasākumu afišas
Pedagoga, mākslinieka Antona Vaivoda jubilejas izstāde “Jūra – tuvā un tālā”
12.06.2020 - 29.08.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Mākslas skola Strēlnieku prospekts 30
Pasaules kausa posms ielu vingrošanā
11.07.2020 - 11.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Vasaras koncerti Horna dārzā
03.07.2020 - 10.07.2020
Horna dārzs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales volejbolā "ERGO OPEN 2020"
17.07.2020 - 19.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Ievas Tarandas darbu izstāde "Atgriešanās septiņjūdžu mežā"
10.06.2020 - 31.07.2020
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Mākslinieces Ditas Lūses izstāde “Tver mirkli!”
09.06.2020 - 30.07.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Laikmetīgās mākslas izstāde “Sieviete bez īpašībām”
02.06.2020 - 11.07.2020
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J.Pliekšāna ielā 5/7
jūlijs 2020
12 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
12 jūnijs
piektdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jomas iela 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

S.Barone-Upeniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

 

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē" budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta.

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" 2020.gada budžeta grozījumiem pa aktivitātēm

 

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu ar pielikumiem

 

 1.  

Par Lēmuma "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka)  energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu" ar pielikumiem

 

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” budžeta  atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” un 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” pārbūves būvprojekta realizācijas uzsākšanu

 

 1.  

Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu

I.Smildziņa

 1.  

Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu