Pasākumu afišas
Aicina Jūrmalas Džeza klubs! "No klasikas līdz džezam"
06.11.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
10.10.2020 - 31.10.2020
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Konkursa izstādes „Jā/NeATKARĪBA-2020” nolikums
10.10.2020 - 24.10.2020
Bulduru Izstāžu nams Muižas iela 6
Elīnas Brasliņas ilustrācijas izstāde “Mūsējās”
22.09.2020 - 07.11.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
oktobris 2020
16 septembris
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par tūrisma un darījumu tūrisma statistikas datiem par 2020.gada 1.pusgadu un medicīnas tūrisma statistikas datiem par 2019.gadu

I.Šponberga

16 septembris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” budžeta  atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta

B.Birzniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Vikingu iela 72, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmala

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 41A, Jūrmalā, un Turaidas ielā 36, Jūrmalā, adrešu likvidēšanu un piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kāpu ielā 125, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  18.līnijā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

J.Gau

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi

 

 1.  

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes  2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”

 

16 septembris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5