Pasākumu afišas
Aicina Jūrmalas Džeza klubs! "No klasikas līdz džezam"
06.11.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Kino Jūrmalā oktobra mēnesī
10.10.2020 - 31.10.2020
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Konkursa izstādes „Jā/NeATKARĪBA-2020” nolikums
10.10.2020 - 24.10.2020
Bulduru Izstāžu nams Muižas iela 6
Elīnas Brasliņas ilustrācijas izstāde “Mūsējās”
22.09.2020 - 07.11.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
oktobris 2020
24 septembris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
24 septembris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmuma Nr.501 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu” pielikumā

 

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

 

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Z.Sapronova

11.20

 1.  

Par spēļu zāles, totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā

I.Šponberga

11.25

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

A.Tukāne

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

 

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.148 ”Par 5. starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu”  un ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

11.35

 1.  

Par izglītības iestādes “Jūrmalas Aspazijas pamatskola” dibināšanu reorganizējot izglītības iestādes: “Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola” un “Jūrmalas Alternatīvā skola”

I.Vasmanis

 

 1.  

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

11.40

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija

nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

I.Vanka-Treifelde

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

I.Bērziņa

 

 1.  

Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

I.Taranda

11.45

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas maksas pakalpojumiem

Ē.Annuškāns

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" maksas pakalpojumiem

I.Jofe

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” maksas pakalpojumiem

O.Poldsepa

11.50

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada decembra saistošajos noteikumos Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu"

I.Brača

11.55

 1.  

Par automašīnas VW Golf, ar valsts reģistrācijas numuru FH 7573, atsavināšanu

L.Grobiņa

12.00

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizāciju

E.Venters

L.Grobiņa

12.05

 1.  

Par dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Juglas ielā 2 k-1, Juglas ielā 2 k-2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu

J.Gau

12.10

 1.  

Par būvju nojaukšanu Tūristu ielā 18, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Ķemeru kapi, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Konkordijas ielā 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 72, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvju Kaņiera ielā 12, Jūrmalā sakārtošanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.700 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmuma Nr.622 „Par cilvēku drošību apdraudošas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6209 005 Konkordijas ielā 34, Jūrmalā, bīstamības novēršanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par zemes vienību Meža prospektā 30, Jūrmalā, un Meža prospektā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienību sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, nosaukuma un adrešu piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lienes ielā 14, Jūrmalā, un Lienes ielā 4124, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kāpu ielā 55A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

12.20

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-413, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-215, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-54, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-67, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-75, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-122, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-129, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu iela 2A-415, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-305, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-69, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar sociālā dzīvokļa apmaiņu

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Raiņa ielā 36, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.83 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.24 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 29, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Burtnieku ielā 22, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzimtenes ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 44, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 98, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielupes ielā 28A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Madonas ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 9, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 34, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 77, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Medņu ielā 87, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 22, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļavu ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Poruka prospektā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 46, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Teātra ielā 67A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 71, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tukuma ielā 27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidus prospektā 36, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Viestura ielā 24, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.197 „Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā”