Pasākumu afišas
Fotokluba "Jaunais fokuss" izstāde "Saredzēt"
20.11.2020 - 30.12.2020
Kauguru kultūras nams
Daces Dēliņas – Lipskas izstāde “Sauceejas”
11.11.2020 - 10.01.2021
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Fotostudijas “Aspazija” dalībnieku foto izstāde “Dzīvot ar brīnuma izjūtu II”
05.11.2020 - 30.11.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Centrālā bibliotēka Strēlnieku prospekts 30
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
novembris 2020
22 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
22 oktobris
ceturtdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” 2020.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2020.gada budžeta grozījumiem

N.Stupele

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Pāvule - Vītola

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

A.Auziņa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ''Katrīna'' 2020.gada budžeta grozījumiem

Z.Blūma

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2020.gada budžeta grozījumiem.

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2020.gada budžeta  grozījumiem pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu tāmēs

A.Zubkovska

 1.  

Par valsts mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai

I.Vasmanis

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks" nolikums

I.Černaja

 1. `

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks" 2020.gada budžeta grozījumi

 

 1.  

Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Berkoviča

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2021.gada budžeta pieprasījumu

S.Brence

 1.  

Par projekta "Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana" 2021.gada budžetu

I.Baumane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana”, kā teica Hipokrāts” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

22 oktobris
ceturtdiena
14.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr. 340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

L.Grobiņa

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26. septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

A.Bērzupe