Pasākumu afišas
1 / 1
janvāris 2021
10 novembris
2020 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" 2021 gada budžeta pieprasījumu

G.Lasis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2021.gada budžeta pieprasījumu - Iestādes darbības nodrošināšana

U.Bēniņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2021.gada budžeta pieprasījumu - Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

 

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

E.Pivarūns

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

Z.Sapronova

 1.  

Par Īpašuma pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kalvāne

 1.  

Par Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas 2021.gada budžetu

V.Kurpelis

10 novembris
2020 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 -17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-203, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-119, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

 

10 novembris
2020 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
10 novembris
2020 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75