Pasākumu afišas
1 / 1
janvāris 2021
12 novembris
2020 gads
ceturtdiena
09.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 “Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

I.Kalvāne

 1.  

Par atbalsta sniegšanu aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem ārkārtējas situācijas laikā

L.Grobiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

12 novembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
12 novembris
2020 gads
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-59, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-100, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-108, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-119, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-47, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-504, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par telpu Skolas ielā 44, Jūrmalā, un Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, turpmāku izmantošanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

L.Grobiņa

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

12 novembris
2020 gads
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Baumane

 1.  

Par Slokas pamatskolas budžeta projektu 2021.gadam

G.Miķelsons

 1.  

Par Dzimtsarakstu nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Homka

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” budžeta pieprasījumu 2021.gadam

Ē.Krēsla

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Zubkovska

 1.  

Projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

K.Zelicka