Pasākumu afišas
1 / 1
aprīlis 2021
23 februāris
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

A.Tukāne

  1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.293 “Par dalību un atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (uzņēmējdarbībā) īstenošanā”

A.Stramkale

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”

A.Bruņeniece

  1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir”/“Media Unites and Separates” noslēgumu

 

  1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2021.gada budžeta grozījumiem (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam

I.Vasmanis

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām”

L.Grobiņa

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

I.Brača

23 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
23 februāris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5