Pasākumu afišas
1 / 1
aprīlis 2021
09 februāris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

  1.  

Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā” - precizējums 

U.Bēniņš

  1.  

Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

Z.Sapronova

09 februāris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

  1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 21, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

  1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-96, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

A.Lindermane

09 februāris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75