Pasākumu afišas
Starptautiskā glezniecības konkursizstāde "Marīna 2019" - Vētra
19.07.2019 - 01.09.2019
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
Vasaras koncerti Horna dārzā
12.07.2019 - 26.07.2019
Horna dārzs, Jomas iela 35
Zvangas ieskandināšana
31.07.2019
Jūrmalas Brīvdabas muzejā
Balle Mellužu estrādē
Mellužu estrāde, Mellužu prospekts 6
12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Vox angelica“
30.06.2019 - 01.09.2019
Dubultu ev.lut.baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
02.06.2019 - 25.08.2019
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Brigitas Gulbes fotoizstāde "Kustībā"
02.07.2019 - 31.07.2019
Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Strēlnieku prosp.30.
Ergo Open Latvijas atklātais čempionāts pludmales volejbolā 2019
21.07.2019 - 21.07.2019
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Latvijas čempionāts futbolā 2. līgas Rietumu zona
22.05.2019 - 17.08.2019
Kauguru vidusskolas sporta laukumā, Raiņa ielā 118
jūnijs 2019
03 jūnijs
pirmdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
04 jūnijs
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
04 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
06 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
07 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
11 jūnijs
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

G.Lasis

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”  budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu

 

11 jūnijs
otrdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
12 jūnijs
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par informatīvo ziņojumu par konkursa “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” rezultātiem

L.Madelāne

 1.  

Par informatīvo ziņojumu “Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas darba plāns 2019.gadam dabas tūrisma, veselības tūrisma un darījumu tūrisma attīstībai”

 

12 jūnijs
trešdiena
12.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” un projekta budžetā.

B.Birzniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 2019.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par iespējamo dalību LIFE projektā “Piekrastes zaļā infrastruktūra bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai”

J.Artemjevs

 1.  

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kaugurciemā 68a, Jūrmalā

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā,  zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, trešo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala 1/20 domājamas daļas Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamas daļas atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2,  Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prosp. 64, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 51, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 49, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 41, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu iela 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā

 

 1.  

Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

 

12 jūnijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
13 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par kustamās mantas atsavināšanu

E.Melnis

 1.  

Par      līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 2.kārtas rezultātiem kategorijā “sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” un kategorijā “veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana”

D.Kulagina

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem un izmaiņām

L.Grobiņa

13 jūnijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana.

R.Sproģe

 1.  

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu

J.Batina

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas budžeta izmaiņām

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2019.gada budžeta izmaiņām

A.Auziņa

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu

S.Bērziņš

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2019.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2019.gada janvāra - augusta mēnešiem

I.Brača

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolas mērķdotācijas  ieņēmumu un izdevumu tāmē 2019.gadam

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

 

 1.  

Par Kultūras nodaļas budžeta grozījumiem

D.Liepiņa

 1.  

Par līdzdalību darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" otrās kārtas īstenošanā un projekta 2019.gada budžeta apstiprināšanu

I.Vasmanis

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” īstenošanu

S.Brence

14 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
18 jūnijs
otrdiena
10.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda programmā un Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2019.gada budžetā (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

E.Venters

18 jūnijs
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
18 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
18 jūnijs
otrdiena
13.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

E.Venters

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

I.Brača

18 jūnijs
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
18 jūnijs
otrdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
20 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
20 jūnijs
ceturtdiena
10.40
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

10.40

1.

Par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019”

D.Liepiņa

10.45

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

D.Paule

 

20 jūnijs
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu

E.Cepurīte

11.15

 1.  

Par Koku vērtēšanas komisiju

A.Sapronovs

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.110 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē”

 

11.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.524 “Par līdzdalību darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanā”

I.Vasmanis

11.30

 1.  

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsta programmas „Nordplus Junior” projekta „Nordplus Jauniešu mobilitātes projekts” īstenošanu

J.Batina

11.35

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

11.40

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Sports” rīcības “Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī” projekta „A.NI.M.US. - Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion ” īstenošanu

S.Bērziņš

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

D.Labrence

11.50

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

G.Lasis

 

 1.  

Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu

 

11.55

 1.  

Par būvju nojaukšanu Jomas ielā 25, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Kaugurciema ielā 68a, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Jūras ielā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pētera Beltes ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 79, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un  pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.254 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.21 “Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

12.05

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Skolas ielā 9, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Tirgus ielā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Iecavas ielā 3, Jūrmalā, 1/20 domājamās daļas atsavināšanu

 

 

 1.  

Par telpu Jomas ielā 1/5, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

 

 

 1.  

Par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 (36.līnija 1202, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Juglas ielā 2, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Juglas ielā 4 k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 21, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 120, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 49, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 51, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Steķu ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 64, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nojumes Engures ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" valdījumā

 

21 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
25 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
26 jūnijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
27 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
28 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17