Pasākumu afišas
Pedagoga, mākslinieka Antona Vaivoda jubilejas izstāde “Jūra – tuvā un tālā”
12.06.2020 - 29.08.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Mākslas skola Strēlnieku prospekts 30
Pasaules kausa posms ielu vingrošanā
11.07.2020 - 11.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Vasaras koncerti Horna dārzā
03.07.2020 - 10.07.2020
Horna dārzs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales volejbolā "ERGO OPEN 2020"
17.07.2020 - 19.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Ievas Tarandas darbu izstāde "Atgriešanās septiņjūdžu mežā"
10.06.2020 - 31.07.2020
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Mākslinieces Ditas Lūses izstāde “Tver mirkli!”
09.06.2020 - 30.07.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Laikmetīgās mākslas izstāde “Sieviete bez īpašībām”
02.06.2020 - 11.07.2020
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J.Pliekšāna ielā 5/7
jūnijs 2020
02 jūnijs
otrdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par tūrisma statistikas datiem par 2020.gada 1.ceturksni un aktuālajām tūrisma aktivitātēm

I.Smildziņa

 1.  

Par vasaras integrētās komunikācijas kampaņas un pilsētas mārketinga aktivitāšu veikšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

L.Pīpkalēja

02 jūnijs
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
02 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
04 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
05 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
08 jūnijs
pirmdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 jūnijs
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

L.Tesnova

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 Slokas ielā 7 k-3, Jūrmalā

S.Brauere

 1.  

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

G.Lasis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 ”Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

V.Kurpelis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu Slokas iela 63 k4 - 4, Jūrmalā

G.Kovaļevska

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2020. gada pamatbudžeta  izmaiņām un grozījumiem

U.Bēniņš

09 jūnijs
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”

A.Grants

09 jūnijs
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
11 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

L.Grobiņa

 1.  

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu

O.Ļebedeva

11 jūnijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu

I.Ose

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

I.Vanka-Treifelde

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu

J.Batina

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna””

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis””

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte””

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr. 514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā"

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” 

K.Zelicka

12 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
12 jūnijs
piektdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jomas iela 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

S.Barone-Upeniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

 

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē" budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta.

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" 2020.gada budžeta grozījumiem pa aktivitātēm

 

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu ar pielikumiem

 

 1.  

Par Lēmuma "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka)  energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu" ar pielikumiem

 

 1.  

Par grozījumiem Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” budžeta  atšifrējumā pa aktivitātēm un finansēšanas plānā pie 2020.gada projekta budžeta

 

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” un 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” pārbūves būvprojekta realizācijas uzsākšanu

 

 1.  

Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu

I.Smildziņa

 1.  

Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

 

16 jūnijs
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

16 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
16 jūnijs
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
16 jūnijs
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
17 jūnijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
18 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
18 jūnijs
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu

I.Kalvāne

11.15

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu

Z.Leite

11.20

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

S.Barone-Upeniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

 

 

 1.  

Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu

I.Smildziņa

11.25

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

11.30

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr. 514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā"

 

11.35

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis””

J.Batina

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna””

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte””

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu

 

11.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

I.Vanka-Treifelde

11.45

 1.  

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu

I.Ose

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un  "Darbs materiālā - animācija" mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

 

 1.  

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

L.Rokjāne

11.50

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

K.Zelicka

 

 1.  

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā   “Festivāls Summertime – aicina Inese Galante” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

 

 

 1.  

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

 

11.55

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes  2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.647 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”

E.Venters

 

 1.  

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”

 

12.00

 1.  

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

G.Lasis

12.05

 1.  

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

L.Grobiņa

12.10

 1.  

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu

O.Ļebedeva

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas finansētā projekta ““Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

D.Brasa

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

12.20

 1.  

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

 

12.25

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”

A.Grants

12.35

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu"

 

 

 1.  

Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

 

 

 1.  

Par zemes vienību daļu 1300 013 1202 8001 (Lielupe) un 1300 013 1109 8001 (Slokas iela 83), Jūrmalā, maiņu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

 

19 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
25 jūnijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
26 jūnijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
30 jūnijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75