jūlijs 2019
02 jūlijs
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
02 jūlijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
04 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
05 jūlijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
09 jūlijs
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Liepmežu (Fazānu) kapu pārņemšanu

G.Lasis

09 jūlijs
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līgums noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmatošanu

 

09 jūlijs
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
09 jūlijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
09 jūlijs
otrdiena
17.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
10 jūlijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 jūlijs
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

K.Lubiņa

11 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
11 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11 jūlijs
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

V.Ļaudams

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

 

 1.  

Par Interešu izglītības speciālistu semināra rīkošanu Jūrmalā 2020.gada 6.-7. maijā

 

 1.  

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par budžeta līdzekļu pieprasījumu Jūrmalas iekļaujošās izglītības attīstības centra datortehnikai

M.Rikšis

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu un projekta 2019.gada budžeta apstiprināšanu

I.Kausiniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums”

A.Začesta

 1.  

Par Slokas pamatskolas debitoru parādu norakstīšanu

G.Miķelsons

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pamatskolas 2019.gada budžeta grozījumiem

L.Trukšāne

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

S.Brence

12 jūlijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
16 jūlijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
17 jūlijs
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par nekustamo īpašumu Skolas ielā 40, Jūrmalā

S.Brauere

 1.  

Par dalību Latvijas kopstendā tūrisma izstādē “MATKA 2020” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā) ietvaros

L.Madelāne

17 jūlijs
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

J.Artremjevs

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu un projekta budžetu.

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 9. jūnija lēmumā Nr. 296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

L.Madelāne

 1.  

Par budžeta līdzekļu grozījumiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vajadzībām

M.Rikšis

 1.  

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr. 710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu

 

 1.  

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā,  apstiprināšanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par apstiprinātā 2019.gada Pašvaldības īpašumu nodaļas budžeta pārkārtojumu

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības tehniskā nodrošinājuma daļas 2019.gada budžeta grozījumiem

 

19 jūlijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
23 jūlijs
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu

I.Kausiniece

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” un budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra  (BJIC) projekta “PROTI un DARI” ieņēmumu un izdevumu tāmē 2019.gadam

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” un 2019.gada budžeta grozījumiem

B.Birzniece

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

D.Paule

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

 

23 jūlijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
23 jūlijs
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
24 jūlijs
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
25 jūlijs
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
25 jūlijs
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

M.Briede

11.15

 1.  

Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs”

 

11.20

 1.  

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

V.Ļaudams

11.25

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1.pamatdarbības (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai" īstenošanu

I.Kausiniece

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 “Majoru vidusskolas nolikums”

I.Ose

11.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

E.Majore

11.40

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības”

I.Aroniete

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu”

D.Rožāne

11.50

 1.  

Par kustamas mantas atsavināšanu Jūrmalas pilsētas pamatskolai

I.Skudra

12.00

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” īstenošanu

I.Strazdiņa

12.05

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr. 506 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

12.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr. 49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

S.Barone-Upeniece

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.296 “Par Jūrmalas pilsētas domes sadarbību ar Mārupes novada Domi un Olaines novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību grantu programmā sadarbībā ar AS “SEB banka””

L.Madelāne

12.20

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

D.Paule

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanai

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

 

12.25

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

S.Brence

12.30

 1.  

Par būvju nojaukšanu Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par zemes vienību Lapotnes ielā 15, Jūrmalā, Lapotnes ielā 19, Jūrmalā, apvienošanu, adreses likvidēšanu un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 9, Jūrmalā, un Piestātnes ielā 1122, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mellužu prospektā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 9, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Zemeņu ielā 18, Jūrmalā, un Zemeņu ielā 18A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.603 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija saistošo noteikumu Nr.62 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmuma Nr.710 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Vidus prospektā 40, Jūrmalā, Meža prospektā 43 apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu” atzīšanu par spēkā neesošu

 

12.45

 1.  

Par dzīvojamās mājas Slokas ielā 63 k-3, Jūrmalā turpmāku izmantošanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 1, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 2, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 6, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 10, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 19, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 29, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 31, Jūrmalā, un Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-13, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-23, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-217, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-304, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-421, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-523, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu     

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-311, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-321, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-507, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-510, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 46-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar dzīvojamo telpu apmaiņu

 

12.50

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Skolas ielā 35, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

S.Brauere

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.30 Engures ielā 5A, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Skolas ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74, Skolas  ielā 69A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122, Skolas ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Tallinas ielā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Kanālu ielā 16, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par 2016.gada 6.jūlija nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanas līguma Nr.1.2-16/766 izbeigšanu

 

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

26 jūlijs
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
30 jūlijs
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75