Pasākumu afišas
Valsts svētki Jūrmalā
11.11.2019 - 18.11.2019
Jūrmala
Sarunu cikls "Tēja ielas garumā"
22.11.2019
Jūrmalas pilsētas muzejā
Draudzības koncerts “Skanam zeltā, sudrabā”
23.11.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Kino Jūrmalā novembra mēnesī
03.11.2019 - 17.11.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Koncertizrāde "Dzeja mūzikā". "... Un uzsmaida debesīm rītausma"
28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Koncerti Dubultu koncertzālē
15.10.2019 - 28.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Seminārs "No mīnusa uz plusu"
15.11.2019
Jūrmalas centrālajā bibliotēkā
Ilzes Laizānes izstāde “Noskaņa”
04.11.2019 - 15.01.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Evas Krēslas foto izstāde ”Ar un par putniem……”
01.11.2019 - 30.11.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Centrālā bibliotēkā Strēlnieku prospektā 30
PAF Latvijas-Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle
23.11.2019 - 23.11.2019
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē, Raiņa ielā 55
novembris 2019
01 augusts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
02 augusts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
06 augusts
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
06 augusts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
07 augusts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
08 augusts
ceturtdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas budžeta izmaiņām un grozījumiem

L.Rokjāne

 1.  

Par izmaiņām Pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” tāmēs 10.3.1., 10.3.2., 10.3.3., 10.3.5., 10.3.6.

A.Bērzupe

08 augusts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
08 augusts
ceturtdiena
10.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra programmas “Sporta pasākumi” budžeta grozījumiem

I.Brača

 1.  

Par projekta  “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” budžeta grozījumiem 2019.gadā  un lēmuma projektu “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu” 

E.Majore

08 augusts
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

I.Vasmanis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Jūrmalas vakara vidusskolas 2019.gada budžeta grozījumi

V.Reisa

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2019.gada budžeta grozījumiem

D.Ziemele

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2019.gada budžeta grozījumiem

G.Strazdiņa

 1.  

Par priekšlikumiem izmaiņām Pumpuru vidusskolas apstiprinātajā Ieņēmumu un izdevumu tāmē 2019.gadam

I.Kausiniece

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2019.gada budžeta grozījumiem.

I.Kārkliņa

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2019.gada budžetā

P.Vilkaste

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

G.Liepiņa

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

 

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas muzeja 2019. gada budžetā

I.Baumane

 1.  

Par izstāžu projektu konkursa nolikumu

 

09 augusts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
13 augusts
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2019.gada budžeta grozījumiem

Z.Sapronova

13 augusts
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2-26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

13 augusts
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
13 augusts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
15 augusts
ceturtdiena
09.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

9.00

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

 

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

 

 

15 augusts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
16 augusts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
20 augusts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
20 augusts
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
21 augusts
trešdiena
09.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta ”Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

L.Grobiņa

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība “9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” un projekta 2019.gada budžetā

 

21 augusts
trešdiena
09.30
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par sportista līdzfinansēšanu

J.Rāfelds

21 augusts
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 2019.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumiem apstiprinātajā projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” 2019.gada budžetā

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas 2019.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”  noslēgumu

I.Strazdiņa

 1.  

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76a, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6,Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.231 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1,  Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124  par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 E.Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260,Jūrmalā daļas nomas līgumu noslēgšanu

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prosp. 5, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prosp. 31, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmala

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmala

 

21 augusts
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
21 augusts
trešdiena
15.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
22 augusts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
23 augusts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
27 augusts
otrdiena
09.00
Apvienotās Tūrisma un kurortoloģijas komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem profesionālās ievirzes programmu peldēšanā nodarbību nodrošināšanai

S.Bērziņš

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžeta grozījumiem

L.Stāmere

 1.  

Par līdzfinansējuma līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par Starptautiskas konferences “EUROPARC 2019” organizēšanu 2019.gada 24.-27.septembrī

L.Madelāne

27 augusts
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

A.Bērziņš

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

I.Brača

27 augusts
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
27 augusts
otrdiena
15.00
Dubultu prosp.1
29 augusts
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
29 augusts
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

A.Bērziņš

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

A.Tukāne

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.332 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

I.Kalvāne

11.25

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikums

E.Melnis

11.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”

I.Vasmanis

11.35

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”  noslēgumu

I.Strazdiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

 

11.40

 1.  

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

G.Liepiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

 

11.45

 1.  

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Jauniešu apmaiņa” projekta “Me.You.Personality.”/ “Es.Tu.Personība.” noslēgumu

E.Majore

11.50

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikumu

I.Baumane

11.55

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu”

 

12.00

 1.  

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

K.Platnieks

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

I.Brača

12.10

 1.  

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr. 394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu”

 

 

 1.  

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, apvienošanu un nosaukuma likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Kāpu ielā 73 un Kāpu ielā 75, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.231 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu 

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1,  Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā,  apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

12.20

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44 - 14, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-426, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-325, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-2 - 26, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Aizputes ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Engures ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.120 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.147 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.172 Engures ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.144 Lauku ielā 35, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Skolas ielā 28, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.58 Skolas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 63 k-7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabalu Bulduri 004, Jūrmalā daļas un Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam  Dubulti 0102, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospekts 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jaunā iela 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes iela 18, Jūrmalā

 

30 augusts
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17