Pasākumu afišas
Fotokluba "Jaunais fokuss" izstāde "Saredzēt"
20.11.2020 - 30.12.2020
Kauguru kultūras nams
Daces Dēliņas – Lipskas izstāde “Sauceejas”
11.11.2020 - 10.01.2021
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Fotostudijas “Aspazija” dalībnieku foto izstāde “Dzīvot ar brīnuma izjūtu II”
05.11.2020 - 30.11.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Centrālā bibliotēka Strēlnieku prospekts 30
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
oktobris 2020
01 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
02 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
02 oktobris
piektdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2020.gada septembra - decembra mēnešiem

I.Brača

 1.  

Par SIA "Dzintaru koncertzāle" organizēto pasākumu izmaiņām

G.Ķirsis

06 oktobris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas informatīvais ziņojums par kustamās mantas atsavināšanu

A.Sapronovs

06 oktobris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

06 oktobris
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
06 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
08 oktobris
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

E.Majore

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15. februāra lēmumā Nr.58  “Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu”

 

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

J.Rāfelds

08 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
08 oktobris
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Labklājības pārvaldes budžeta grozījumiem un izmaiņām tāmēs

L.Grobiņa

09 oktobris
piektdiena
09.15
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

A.Čuda

09 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
13 oktobris
otrdiena
09.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi 2019.gada 10.oktobra nomas līgumā Nr.7.12/263/2019

S.Brauere

13 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
14 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
15 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
15 oktobris
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2020.gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

I.Vasmanis

 1.  

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

J.Batina

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

L.Tesnova

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

D.Ziemele

 1.  

Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

 

 1.  

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Kultūras centra 2020.gada budžetā

A.Kristvalds

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Baltrums

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra budžeta grozījumiem

E.Majore

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

G.Liepiņa

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas Mūzikas vidusskolas pamatbudžeta, maksas pakalpojumu un mērķdotācijas ieņēmumu un izdevumu tāmē 2020.gadam

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 “Jūrmalas Mākslas skolas nolikums“

T.Vaišļa

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas budžeta grozījumiem 2020.gadam

G.Kļava

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

A.Zubkovska

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

S.Seņkina

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas budžeta grozījumiem un izmaiņām

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums

A.Auziņa

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

I.Jofe

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums

N.Stupele

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” nolikums

I.Pāvule-Vītola

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums

M.Šteimane

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums

A.Berkoviča

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumiem

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2020-1-LV01-KA229-077514-1 “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu un 2020.gada budžeta apstiprināšanu

A.Bruņeniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu un 2020.gada budžeta apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

 

 1.  

Par Pumpuru vidusskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

S.Brence

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

 

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2020.gada ieņēmumu un izdevumu tāmē

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta "Grāmata un tulkotājs" īstenošanu

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu

I.Baumane

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu un projekta 2020.gada budžeta apstiprināšanu

 

 1.  

Par grozījumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas muzeja 2020.gada budžetā

 

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Brača

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījuma atbalstīšanu

 

 

16 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
16 oktobris
piektdiena
11.00
Domes ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par aktivitātes “Jūrmalas pilsētas robežzīmes izgatavošana un uzstādīšana” īstenošanu

V.Zvejniece

20 oktobris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
20 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
20 oktobris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
21 oktobris
trešdiena
12.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par dalību virtuālajā izstādē “IBTM World Virtual 2020”

I.Šponberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikuma Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” ietvaros atbalstītajiem projektiem 2020.gadā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”

 

21 oktobris
trešdiena
13.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

A.Artemjevs

 1.  

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

 

 1.  

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmās “Pilsētas attīstības pasākumi”, “Plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija” un “Pašvaldības IKT sistēmu un infrastruktūras nodrošinājums”.

G.Ose

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

V.Ratniks

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 

 1.  

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

 1.  

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 48, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

 

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Vienošanās par grozījumiem 2015.gada 12.maija līgumā Par tīkla reklāmas izvietošanu Nr. 1.2-16/761

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”

 

22 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
22 oktobris
ceturtdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” 2020.gada budžeta grozījumiem

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” 2020.gada budžeta grozījumiem

N.Stupele

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Pāvule - Vītola

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

A.Auziņa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ''Katrīna'' 2020.gada budžeta grozījumiem

Z.Blūma

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Bērziņa

 1.  

Par Majoru vidusskolas 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Ose

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2020.gada budžeta grozījumiem.

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas 2020.gada budžeta  grozījumiem pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojumu tāmēs

A.Zubkovska

 1.  

Par valsts mērķdotācijas līdzekļu sadali izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai

I.Vasmanis

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks" nolikums

I.Černaja

 1. `

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks" 2020.gada budžeta grozījumi

 

 1.  

Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2020.gada budžeta izmaiņām un grozījumiem

O.Poldsepa

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Berkoviča

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2021.gada budžeta pieprasījumu

S.Brence

 1.  

Par projekta "Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana" 2021.gada budžetu

I.Baumane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ““Prevencija ir labāka nekā dziedināšana”, kā teica Hipokrāts” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Dalīsimies ar rotaļām” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta “Dzīvojam atbildīgi Baltijas jūras piekrastē” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kārkliņa

 1.  

Par Vaivaru pamatskolas projekta “Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

22 oktobris
ceturtdiena
14.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr. 340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

L.Grobiņa

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs” nolikums

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13. marta nolikumā Nr.8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26. septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

A.Bērzupe

23 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
27 oktobris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" 2020 gada budžeta grozījumiem

G.Lasis

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Bučs

 1.  

Par      Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Sapronovs

27 oktobris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par 2015.gada 15.septembra līguma Nr. 1.2-16/1381 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos izpildi un turpmāko rīcību

G.Ose

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi”

I.Šponberga

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmā “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi”

 

27 oktobris
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2020.gada budžeta izmaiņām (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

A.Bruņeniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījuma atbalstīšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Personāla nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kalvāne

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Mieze

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas budžeta pieprasījumu 2021.gadam

A.Lindermane

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2021.gada budžeta pieprasījumu

U.Bēniņš

27 oktobris
otrdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 2020.gada pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojuma tāmēs

Ē.Krēsla

 1.  

Par 2020.gada budžeta grozījumiem Slokas pamatskolai

G.Miķelsons

 1.  

Par maksas apstiprināšanu darbinieku ēdināšanai Sākumskolā „Ābelīte”

N.Zarāne

 1.  

Par Sākumsskolas "Ābelīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta pieprasījumu

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta pieprasījuma 2021.gadam apstiprināšanu

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

G.Kļava

 1.  

Par Kauguru vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmai "Brīvpusdienu nodrošināšanai"

Z.Tarasenko

 1.  

Par „Jūrmalas pilsētas muzeja” iestādes darbības nodrošināšanas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Baumane

 1.  

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas (ĀSPN) 2021.gada budžeta pieprasījumu programmā “Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

I.Ķelpe

27 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
27 oktobris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
28 oktobris
trešdiena
10.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
28 oktobris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2020.gada budžeta grozījumu

J.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

M.Rikšis

 1.  

Par Grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” un lēmuma pielikumā, un projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" finansēšanas plānā un budžeta atšifrējumā pa aktivitātēm.

B.Birzniece

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas   2020.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” un projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” budžetā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

I.Šponberga

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi”

 

 1.  

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2021.gada budžetu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Pilsētplānošanas nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījums

V.Zvejniece

 1.  

Ārējo sakaru un protokola nodaļas 2021.gada budžeta projekts programmā "Starptautiskā un institucionālā sadarbība"

I.Ķelpe

28 oktobris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
29 oktobris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
29 oktobris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

 

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumā Nr.607 “Par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

V.Ratniks

11.20

 1.  

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

J.Artemjevs

 

 1.  

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

 

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

 

11.25

 1.  

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) atsavināšanu

A.Sapronovs

11.30

 1.  

Par pieteikuma izstrādi Jūrmalas pilsētas dalībai Eiropas Kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadā priekšatlasē

D.Ziemele

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr. 11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”

 

11.35

 1.  

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “3.Deju festivāls Baltijas uzlecošās zvaigznes 2020” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības  ilgtermiņa saistību uzņemšanos

K.Zelicka

11.40

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un trenerim

J.Rāfelds

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 “Par līdzdalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.449 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmumā Nr.472 “Par vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku minimālo mēneša darba algas likmju noteikšanu un finansēšanu”

 

11.50

 1.  

Par vienotas maksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem

J.Batina

11.55

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

D.Bruņeniece

 

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta  “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS”  īstenošanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25. jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 "Pumpuru vidusskolas nolikums"

 

12.00

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums”

S.Seņkina

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

A.Zubkovska

12.05

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes” Madara” nolikums

M.Šteimane

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums

I.Jofe

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums

A.Berkoviča

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums

N.Stupele

 

 1.  

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums

I.Pāvule-Vītola

12.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

S.Bērziņš

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"

T.Vaišļa

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikumā Nr.30 “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums”

G.Liepiņa

 

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020.-2025. gadam apstiprināšanu

 

12.15

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” noslēgumu

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam 1.2.apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī’’ otrajā atklātajā projektu konkursā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.58 "Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu"

 

12.20

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē. 2.daļa” noslēgumu

I.Baumane

 

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja filiāļu sniegto pakalpojumu attīstība un digitalizācija” īstenošanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.341 "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem"

S.Brence

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi"

 

12.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

12.30

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.340 “Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu” un uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

O.Ļebedeva

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un  sociālo pakalpojumu centrs” nolikums””

A.Bērzupe

12.35

 1.  

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri”” nolikums

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 13.marta nolikumā Nr. 8 “Labklājības pārvaldes nolikums”

 

12.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

J.Ķēniņš

12.45

 1.  

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

12.50

 1.  

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-219, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-506, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 30, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-104, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.55

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

 

 1.  

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas iela 48, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"

 

30 oktobris
piektdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu projektam “Proti un dari!”

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu projektam ”Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!”

 

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu projektam “Bring out the different!”/ “Izcelsim dažādo!”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

J.Rāfelds

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra programmu “Sporta atbalsta pasākumi” un “Atbalsts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām” 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

30 oktobris
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
30 oktobris
piektdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par Kultūras nodaļas 2021.gada budžeta projektu

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas Kultūras centra 2021.gada budžeta projektu programmā “Iestādes darbības nodrošināšana”

A.Kristvalds

 1.  

Par Jūrmalas Kultūras centra 2021.gada budžeta projektu programmā “Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas “Brīvpusdienu nodrošināšana” pieprasījumu 2021.gada budžeta tāmē

Ē.Annuškāns

 1.  

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Bērziņa

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Taranda

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kalvāne

 1.  

Par Majoru vidusskolas budžeta pieprasījumu 2021.gadam budžeta programmai "Brīvpusdienu nodrošināšana"

I.Ose

 1.  

Par Majoru vidusskolas budžeta pieprasījumu 2021.gadam budžeta programmai "Iestādes darbības nodrošināšana"

 

 1.  

Par Jūrmalas Mākslas skolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

T.Vaišļa

 1.  

Par Ķemeru pamatskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Krīgere

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ''Katrīna'' 2021.gada budžeta pieprasījumu

Z.Blūma

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu tāmē “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana”

Z.Tarasenko

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

S.Bērziņš

 1.  

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas 2021.gada budžeta pieprasījumu projektam „Grāmata un tulkotājs”

S.Brence

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2020-1-LV01-KA229-077514_1 “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” budžeta projekta apstiprināšanu 2021. gadam

A.Bruņeniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” budžeta projekta apstiprināšanu 2021.gadam

 

 1.  

Eiropas Savienības programmas Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” budžeta projekta apstiprināšanu 2021.gadam

 

 1.  

Par      Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr.2019-1-CZ01-KA229-061198_5 “SKOLĒNU PARLAMENTS” budžeta projekta apstiprināšanu 2021.gadam

 

30 oktobris
piektdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5