Privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts Mellužu prospektā 31
Publicēts: trešdiena, 13.jūlijs, 2016
Kategorija: Privatizācija

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Ar Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumu Nr.500 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2010, kas sastāv no:

  • zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 014 2010) 0,0916 ha platībā;

  • trim būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 1300 014 2010 001, 1300 014 2010 002 un 1300 014 2010 003).

 

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija/Paziņojumi.

 

Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE