Privatizācijai nodotas apbūvēta zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 8301), valstij piederošās 574/1000 domājamās daļas
Publicēts: otrdiena, 10.janvāris, 2017
Kategorija: Privatizācija

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

privatizācijai nodotas apbūvēta zemesgabala Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 8301), valstij piederošās 574/1000 domājamās daļas. Zemesgabals ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3424, pirmpirkuma tiesīgā persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Marine Invest”.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE