Privatizācijas aģentūra pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.45 Jurģu ielā 4
Publicēts: pirmdiena, 13.augusts, 2018
Kategorija: Privatizācija

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.45 Jurģu ielā 4, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15300.00, nodrošinājums EUR 1530.00, izsole 07.08.2018. plkst. 10-00.

 

Pieteikšanās termiņš līdz 26.07.2018. plkst. 16-00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE