VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

privatizācijai nodoti apbūvēti zemesgabali:

  1. Kaņiera ielā 11, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 024 0130), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 9276;
  2. Kaņiera ielā 12, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 024 0127), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 9282;
  3. Kaņiera ielā 13, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 024 0129), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 9277;
  4. Kaņiera ielā 18, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 024 0128), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 9298;
  5. Melnezera ielā 4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 024 0125), ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0048 9296.

 

Prasījumi, kas attiecas uz minētajiem zemesgabaliem, piesakāmi Privatizācijas aģentūrā, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informācija par privatizējamajiem zemesgabaliem saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

 

Zemesgabalu robežu plāni apskatāmi Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā http://www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/ Paziņojumi