Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-Nr.31 Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 14 100.00, nodrošinājums EUR 1 410.00, izsole 18.12.2018. plkst.10.00;

-Nr.43 Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15 600.00, nodrošinājums EUR 1 560.00, izsole 18.12.2018. plkst.11.30;

-Nr.1 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15 200.00, nodrošinājums EUR 1 520.00, izsole 18.12.2018. plkst.13..00;

-Nr.12 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 15 700.00, nodrošinājums EUR 1 570.00, izsole 18.12.2018. plkst.13.30;

-Nr.13 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 14 800.00, nodrošinājums EUR 1 480.00, izsole 18.12.2018. plkst.14.00;

-Nr.19 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 400.00, nodrošinājums EUR 1 640.00, izsole 18.12.2018. plkst.16.00;

-Nr.45 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 600.00, nodrošinājums EUR 1 660.00, izsole 19.12.2018. plkst.16.00;

-Nr.27 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 600.00, nodrošinājums EUR 1 660.00, izsole 19.12.2018. plkst.10.00;

-Nr.35 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 800.00, nodrošinājums EUR 1 680.00, izsole 19.12.2018. plkst.11.30;

-Nr.41 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 18 500.00, nodrošinājums EUR 1 850.00, izsole 19.12.2018. plkst.13.00;

-Nr.48 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 400.00, nodrošinājums EUR 1 640.00, izsole 19.12.2018. plkst.14.30.

 

Pieteikšanās līdz 06.12.2018. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300. 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

-Nr.23 Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 12 200.00, nodrošinājums EUR 1 220, izsole 13.12.2018. plkst.14.30;

-Nr.20 Raiņa ielā 47, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 700.00, nodrošinājums EUR 1 670.00, izsole 13.12.2018. plkst.16.00;

-Nr.23 Skolas ielā 69B, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 16 800.00, nodrošinājums EUR 1 680, izsole 14.12.2018. plkst.11.30.

 

Pieteikšanās līdz 29.11.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.