VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

 

31.08.2018. noslēgts nekustamā īpašuma Durbes ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.13000262504, pirkuma līgums. Pircējs D.Serjogins, pirkuma cena 107996 EUR