Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu (katlu māju) Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 521 0036 – izsoles sākumcena EUR 7 300.00, nodrošinājums EUR 730.00, izsole 07.03.2019. plkst.14-30, pieteikšanās termiņš līdz 21.02.2019. plkst.16-00.

 

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības, uz kuras atrodas izsolāmais būvju nekustamais īpašums, kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.