Privatizācijas aģentūra pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lībiešu ielā 18
Publicēts: pirmdiena, 25.februāris, 2019
Kategorija: Privatizācija

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā – izsoles sākumcena EUR 33 000.00, nodrošinājums EUR 3 300.00, izsole 24.04.2019. plkst.10.00.

 

Pieteikšanās līdz 11.04.2019. plkst.16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE