AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņo:

28.06.2019. noslēgts zemesgabala “Sloka 7151” Jūrmalā, kad. Nr.13000217151, 5451/200000 domājamās daļas pirkuma līgums. Pircējs SIA “Matex financial group”. Pirkuma cena 5195,62 EUR.