AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā privatizācijas izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 Juglas ielā 2, Jūrmalā, ar kopējo platību 75.0 m2 – izsoles sākumcena 3554.51 euro jeb 89.22 sertifikāti, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu”, drošības nauda 355.00 euro, reģistrācijas maksa 170.00 euro.

 

Izsole notiek 29.05.2020. plkst.11.00, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pieteikšanās izsolei līdz 23.04.2020. plkst.16.00.

 

Pirmpirkuma tiesības ir zemes vienības Juglas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000100098, kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  Ja pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu iesniegs vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, izsole notiks starp šīm personām 24.04.2020. plkst.11.00.

 

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Drošības nauda un reģistrācijas maksa jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021343.