AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 

  • dzīvokļa īpašumu Nr.5, Vecajā ceļā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8162, izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 6 400.00, izsoles solis – EUR 200.00, nodrošinājums – EUR 640.00;
  • dzīvokļa īpašumu Nr.7, Vecajā ceļā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8163, izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 6 600.00, izsoles solis – EUR 200.00, nodrošinājums – EUR 660.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.