AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lībiešu ielā 18
Publicēts: piektdiena, 29.maijs, 2020
Kategorija: Privatizācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Lībiešu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8067. Izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 13 200.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 1 320.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE