AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 16-70
Publicēts: otrdiena, 30.jūnijs, 2020
Kategorija: Privatizācija

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 16-70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8071. Izsoles sākumcena EUR 8 820; nodrošinājums – EUR 882; izsoles solis – EUR 200. Izsoles sākums – 03.07.2020., izsoles noslēgums – 03.08.2020. plkst.13.00.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE