AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.32 Ērgļu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5315. Izsoles sākumcena EUR 360 000.00, izsoles solis – EUR 1 000.00, nodrošinājums – EUR 36 000.00.

 

Izsoles sākums – 06.07.2020., izsoles noslēgums – 05.08.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 26.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

 

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz pieciem gadiem atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

 

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

Tālrunis uzziņām, kā arī, lai vienotos par objekta apskati: 67021300, 67021413, 67021348.