Jūrmalas Valsts ģimnāzija saņēmusi Latvijas Universitātes (LU) “Skolu balvu 2016” – tā ir balva par vislielāko skaitu absolventu, kas papildinājuši LU studentu rindas.

image

Balva jūrmalniekiem tika pasniegta 3. februārī Rīgā, LU Lielajā aulā, kur tika godināti izcilākie Universitātes pasniedzēji, darbinieki un jaunie zinātnieki, kas devuši lielu ieguldījumu zinātnes attīstībā. “Skolu balvu” LU pasniedz Latvijas skolām, kuras devušas ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē, skolām, kuru absolventi visvairāk papildinājuši LU studentu saimi. Šogad no Rīgas reģiona “Skolu balvu 2016” saņēma Jūrmalas Valsts ģimnāzija.

 

“Katru gadu 90–95 % mūsu absolventu sekmīgi turpina izglītību kādā no augstskolām,” stāsta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Sandra Rone. “Esam ievērojuši, ka ar katru gadu pieaug to absolventu skaits, kuri vēlas apgūt  inženierzinātnes, loģistiku, tomēr joprojām apmēram 35% absolventu savā izvēlē dod priekšroku Latvijas Universitātes studiju programmām. 2015. gadā Latvijas Universitātē iestājušies 12, pērn – 13 mūsu ģimnāzijas absolventi.”

 

Ģimnāzijas absolventu sekmes augstskolās un arī šī saņemtā balva ir apliecinājums tam, ka ģimnāzijā iegūtie zināšanu pamati ir labi, tie ļauj veiksmīgi turpināt izglītības pilnveides ceļu. Tas ir augsts novērtējums ģimnāzijas pedagogu darbam un motivācija jauniem pedagoģiskiem izaicinājumiem.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzija kopš 2015. gada sadarbojas arī ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU). Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē ģimnāzijas audzēkņiem ir iespēja izmantot RTU laboratoriju aprīkojumu, apmeklējot RTU fakultātes un laboratorijas, skolēni plašāk iepazīstas ar studiju iespējām RTU. Tāpat tiek rīkoti lekciju un semināru cikli par inženierzinātnēm, kā arī vidusskolēni var saņemt karjeras konsultācijas par RTU piedāvātajām studiju programmām.