Jūrmalas pašvaldība izsludina jaunu projektu konkursa kārtu un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai projektu īstenošanai kategorijā  “Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide.”

image

Projektu īstenošanas laika periods ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, maksimālais iespējamais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. 

 

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Projektu prioritātes:

  • publiski pieejamu (tajā skaitā daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
  • publiski pieejamu (tajā skaitā daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
  • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (tajā skaitā daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 4000 eiro.

Kontaktpersona – Karina Palkova (karina.palkova@jurmala.lv, tālr. 67511483).

 

Informācija projektu pieteikumu sagatavotājiem

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 2.maijam.

 

Vairāk informācijas šeit.