Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsts senioriem 50 eiro apmērā veselības aprūpes pieejamības palielināšanai sniedz atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem izdevumu segšanai par pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājumiem, par veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumiem, kā arī par medikamentu un medicīnas preču iegādi.

image

Vai pabalstu var saņemt arī tad, ja pērk, piemēram, vitamīnus? Vai pašvaldība atlīdzina tikai optiku vai arī briļļu ietvaru?

 

Jā, pabalstu var saņemt arī par aptiekā iegādātiem vitamīniem, uztura bagātinātājiem, optiku, briļļu ietvaru. Izdevumus attaisnojošo dokumentu var iesniegt par visiem veselības aprūpes pakalpojumiem, piemēram, arī par ārstniecisko vingrošanu. Seniors pats var izvēlēties, kādam ar veselības saglabāšanu un uzturēšanu saistītam pakalpojumam viņam nepieciešams pašvaldības pabalsts.

 

Kas var saņemt pabalstu?

 

Pabalstu var saņemt Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējuši Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas.

 

Cik liels ir pabalsts?

 

Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 50 eiro kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

 

Vai pabalstu piešķir, ņemot vērā pensijas lielumu?

 

Pabalstu piešķir bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, tas nav atkarīgs no pensijas lieluma.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz pašvaldībai, lai saņemtu pabalstu?

 

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums  (iesnieguma veidlapa [.doc]) un kārtējā kalendārā gada ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumus apliecinošos dokumentus: kases aparātu čekus, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģinālus.

 

Kam jābūt norādītam uz čeka?

 

Uz čeka, kvīts vai faktūrrēķina jānorāda šādi personas, kura vēlas saņemt pabalstu, dati: vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa. Tāpēc, maksājot par ārstniecības vai veselību veicinošiem pakalpojumiem vai pērkot medikamentus vai medicīnas preces, palūdziet, lai šie dati būtu norādīti uz maksājuma dokumenta.

 

Kur iesniegt iesniegumu un izdevumus apliecinošos dokumentus?

 

Labklājības pārvaldē Mellužu prosp. 83 vai Skolas ielā 11 – 601:

pirmdienās 10.00–13.00 un 14.00–18.00;

otrdienās 10.00–13.00 un 14.00–16.00;

ceturtdienās 10.00–13.00 un 14.00–16.00;

piektdienās 10.00–13.00.

 

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros (Majoros – Jomas ielā 1/5, Kauguros – Raiņa ielā 110 vai Ķemeros – Tukuma ielā 30):

pirmdienās 8.30–18.00;

otrdienās – ceturtdienās 8.30–17.00;

piektdienās 8.30–16.00.

 

Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā pie administratora Strēlnieku prosp. 38 darba dienās plkst. 10.00–16.00.

 

Dienas centrā senioriem Skolas ielā 44 darba dienās plkst. 10.00– 16.00.

 

Iesniegumu un izdevumus apliecinošos dokumentus var iesniegt arī pakalpojuma saņemšanas vietā šādās ārstniecības iestādēs Jūrmalā:

Jūrmalas slimnīcā reģistratūrā darba dienās plkst. 8.30–17.00;

Kauguru veselības centrā (382. kabinets) trešdienās plkst. 9.00–11.00 un piektdienās 9.00–11.00;

Veselības un sociālās aprūpes centrā - Sloka uzņemšanas nodaļā darba dienās plkst. 9.00–16.30;

NRC “Vaivari” reģistratūrā darba dienās plkst. 8.30 – 17.00.

 

Vai var saņemt pabalstu par veiktajiem maksājumiem Rīgas un citu pilsētu ārstniecības iestādēs, aptiekās?

 

Jā, var saņemt.

 

Vai iesniegumu var iesniegt vairākas reizes gadā?

 

Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt tikai vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Tāpēc, ja izdevumi nesasniedz 50 eiro, izdevumus apliecinošos dokumentus var sakrāt un iesniegt tad, kad summa sasniegusi 50 eiro.

 

Kā rīkoties, ja izdevumi vienā reizē pārsniedz 50 eiro?

 

Tādā gadījumā var lūgt dalītu kases aparāta čeku vai rēķinu. Piemēram, ja kopējā summa ir 80 eiro, tad jālūdz vienu kases aparāta čeku 50 eiro apmērā – to iesniegsiet  pašvaldībā; otru par atlikušo summu var paturēt sev, ja to plānots iesniegt apdrošinātājam vai Valsts ieņēmumu dienestam savu vai ģimenes locekļu ienākumu nodokļa daļējai atmaksai.

 

Par kādu laika posmu var iesniegt izdevumus apliecinošos dokumentus?

 

Pašvaldība atlīdzinās izdevumus, kuri radušies saistībā ar veselības aprūpi, sākot ar 2017. gadu, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. Pabalsts tiek piešķirts par esošo kalendāro gadu, kad saņemts pakalpojums vai iegādāta medicīnas prece un iesniegts iesniegums un izdevumus apliecinošie dokumenti.

 

Ko darīt, ja izdevumi rodas gada beigās un līdz gada beigām nav bijis iespējams iesniegt iesniegumu?

 

Izdevumus apliecinošos dokumentus var iesniegt līdz nākamā gada 31. janvārim.

 

Pēc cik ilga laika var saņemt pabalstu?

 

Pabalsts tiks pārskaitīts uz personas norādīto kontu viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.

 

Kādos gadījumos pabalsts netiek piešķirts?

 

Pabalsts netiek piešķirts šādos gadījumos:

ja iesniegumā norādītā persona neatbilst noteiktajai mērķa grupai;

ja iesniegtajos izdevumus apliecinošajos dokumentos nav norādīta noteiktā informācija;

ja izdevumus apliecinošie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā – līdz nākamā gada 31. janvārim;

ja iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par attiecīgo kalendāro gadu iesniedz atkārtoti;

ja persona ir mirusi.

 

Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā pansionātā vai atrodas ieslodzījumā.

 

Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

 

Kur vērsties, ja rodas papildu jautājumi par pabalsta saņemšanu?

 

Uz jautājumiem atbildēs Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, tālrunis informācijai 67767347.