Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 20 Jun 2019 18:45:29 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/65743-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 03 Apr 2019 12:17:26 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. <br> (aktuāls, apstiprināts ar JPD 26.03.2019. rīkojumu Nr.1.1-14/106) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/65501-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-braktuals-apstiprinats-ar-jpd-26032019-rikojumu-nr11-14106 Wed, 27 Mar 2019 14:30:04 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/65443-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Tue, 26 Mar 2019 08:42:09 +0200 Projekta iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/64452-projekta-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 13 Feb 2019 14:54:38 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 9.3.1.1. http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_9_3_1___/63942-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-9311 Wed, 30 Jan 2019 13:38:47 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.<br>(aktuāls, apstiprināts ar JPD 20.12.2018. rīkojumu Nr.1.1-14/419) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/63496-specifiskais-atbalsta-merkis-331braktuals-apstiprinats-ar-jpd-20122018-rikojumu-nr11-14419 Wed, 02 Jan 2019 17:21:52 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/63057-2018-gada-istenotie-projekti Tue, 04 Dec 2018 16:08:04 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/62078-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 06 Feb 2019 09:51:00 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2.<br> (apstiprināts ar JPD 2018.gada 26.marta rīkojumu Nr.1.1-14/140) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/58005-specifiskais-atbalsta-merkis-812brapstiprinats-ar-jpd-2018gada-26marta-rikojumu-nr11-14140 Wed, 03 Apr 2019 12:17:48 +0200 Atkārtoti izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.<br> (aktuāls, apstiprināts ar JPD 2018.gada 8.marta rīkojumu Nr.1.1-14/120,<br> grozījumi ar JPD 2019.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/115) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/57572-atkartoti-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-422braktuals-apstiprinats-ar-jpd-2018gada-8marta-rikojumu-nr11-14120br-grozijumi-ar-jpd-2019gada-1aprila-rikojumu-nr11-14115 Wed, 03 Apr 2019 11:37:27 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/56653-specifiskais-atbalsta-merkis-331-arhivs Fri, 21 Dec 2018 10:48:01 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/56499-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-arhivs Wed, 27 Mar 2019 11:11:55 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/55458-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:41 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/55243-specifiskais-atbalsta-merkis-331-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:20 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.(arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/55037-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:49 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2 <br>arhīvs http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/52613-specifiskais-atbalsta-merkis-812-brarhivs Tue, 27 Nov 2018 10:32:07 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/52612-specifiskais-atbalsta-merkis-422-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:32:45 +0200 Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai http://jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/46773-sabiedribas-izglitosana-vides-aizsardzibas-sekmesanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina iniciatīvas projektu konkursa trešo atlases kārtu kategorijā “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” un aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vides izglītības aktivitāšu organizēšanai.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90 % no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas, bet ne vairāk par 2000,00 eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019.gada 30.jūnijs.

Projektu īstenošanas laika periods saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumu Nr.54 ir līdz divpadsmit mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, tomēr, ņemot vērā Zilā karoga programmas īstenošanai nepieciešamo pasākumu specifiku, rekomendējam plānot aktivitātes līdz 2019.gada 17.novembrim.

 

]]>
Wed, 12 Jun 2019 09:30:44 +0200
Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.(arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/45226-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-331arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:27 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.(arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/46289-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:57 +0200