Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Tue, 17 Sep 2019 15:54:41 +0200 2019.gads http://jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/68364-2019gads Fri, 06 Sep 2019 09:42:45 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1. (apstiprināts ar 2019.gada 5.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/227) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_5_5_1_/67817-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-551apstiprinats-ar-2019gada-5augusta-rikojumu-nr11-14227 Mon, 16 Sep 2019 08:50:48 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/65743-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 03 Apr 2019 12:17:26 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. <br> (aktuāls, apstiprināts ar JPD 26.03.2019. rīkojumu Nr.1.1-14/106) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/65501-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-braktuals-apstiprinats-ar-jpd-26032019-rikojumu-nr11-14106 Wed, 27 Mar 2019 14:30:04 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/65443-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 24 Jul 2019 15:12:21 +0200 Projekta iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/64452-projekta-iesniegumu-atlases-rezultati Wed, 13 Feb 2019 14:54:38 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 9.3.1.1. http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_9_3_1___/63942-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-9311 Wed, 30 Jan 2019 13:38:47 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1.<br>(aktuāls, apstiprināts ar JPD 20.12.2018. rīkojumu Nr.1.1-14/419) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/63496-specifiskais-atbalsta-merkis-331braktuals-apstiprinats-ar-jpd-20122018-rikojumu-nr11-14419 Wed, 02 Jan 2019 17:21:52 +0200 2018. gadā īstenotie projekti http://jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/63057-2018-gada-istenotie-projekti Tue, 04 Dec 2018 16:08:04 +0200 Projektu iesniegumu atlases rezultāti http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/62078-projektu-iesniegumu-atlases-rezultati Fri, 28 Jun 2019 09:52:24 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2.<br> (apstiprināts ar JPD 2018.gada 26.marta rīkojumu Nr.1.1-14/140) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/58005-specifiskais-atbalsta-merkis-812brapstiprinats-ar-jpd-2018gada-26marta-rikojumu-nr11-14140 Wed, 03 Apr 2019 12:17:48 +0200 Atkārtoti izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2.<br> (aktuāls, apstiprināts ar JPD 2018.gada 8.marta rīkojumu Nr.1.1-14/120,<br> grozījumi ar JPD 2019.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1.1-14/115) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/57572-atkartoti-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-422braktuals-apstiprinats-ar-jpd-2018gada-8marta-rikojumu-nr11-14120br-grozijumi-ar-jpd-2019gada-1aprila-rikojumu-nr11-14115 Wed, 03 Apr 2019 11:37:27 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/56653-specifiskais-atbalsta-merkis-331-arhivs Fri, 21 Dec 2018 10:48:01 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/56499-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-arhivs Wed, 27 Mar 2019 11:11:55 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/55458-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:41 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 3.3.1. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki/55243-specifiskais-atbalsta-merkis-331-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:20 +0200 Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.(arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/izsludinatie_specifiskie_atbalsta_merki-/55037-izsludinatais-specifiskais-atbalsta-merkis-562arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:33:49 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2 <br>arhīvs http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/specifiskais_atbalsta_merkis_8_1_2_/52613-specifiskais-atbalsta-merkis-812-brarhivs Tue, 27 Nov 2018 10:32:07 +0200 Specifiskais atbalsta mērķis 4.2.2. (arhīvs) http://jurmala.lv/lv/attistiba/es_fondi/atkartoti_izsludinatais_specifiskais_atbalsta_merkis_4_2_2/52612-specifiskais-atbalsta-merkis-422-arhivs Tue, 27 Nov 2018 10:32:45 +0200 Sabiedrības izglītošana vides aizsardzības sekmēšanai http://jurmala.lv/lv/attistiba/vides_aizsardziba/sabiedribas_izglitosana_vides_aizsardzibas_sekmesanai/46773-sabiedribas-izglitosana-vides-aizsardzibas-sekmesanai  

 

]]>
Fri, 06 Sep 2019 08:39:06 +0200