Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 02 Apr 2020 03:39:43 +0200 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.32, Ērgļu ielā 4 http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/72118-as-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-neiziretu-valsts-dzivokla-ipasumu-nr32-erglu-iela-4 Mon, 30 Mar 2020 13:24:44 +0200 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 Juglas ielā 2 http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/72117-as-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-valsts-dzivokla-ipasumu-nr7-juglas-iela-2 Mon, 30 Mar 2020 12:21:27 +0200 Domes ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23497-domes-arkartas-sede Thu, 26 Mar 2020 17:28:03 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23496-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:26:31 +0200 Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23495-jaunatnes-lietu-konsultativas-padomes-sede Wed, 25 Mar 2020 14:26:10 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23494-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:25:03 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23493-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:23:42 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23492-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:22:54 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23491-domes-sede Wed, 25 Mar 2020 14:21:40 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23490-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:19:54 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23489-administrativas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:19:14 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23488-dzivoklu-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:18:25 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23487-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:15:43 +0200 Finanšu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23486-finansu-komitejas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:14:43 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23485-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:13:18 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23484-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:11:21 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23483-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:08:52 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23482-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-sede Wed, 25 Mar 2020 14:07:49 +0200 Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23481-jaunatnes-un-sporta-jautajumu-komitejas-sede Wed, 25 Mar 2020 13:55:04 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/23480-administrativas-komisijas-sede Wed, 25 Mar 2020 13:53:37 +0200