Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Mon, 21 Sep 2020 19:54:21 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24540-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Thu, 17 Sep 2020 14:14:35 +0200 Apvienotā Izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24538-apvienota-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-un-jaunatnes-un-sporta-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Fri, 18 Sep 2020 10:20:54 +0200 Izmitināšanas pakalpojumi Jūrmalas pilsētas domes vajadzībām http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktualie_zemslieksna_iepirkumi_no_01_05_2019/74759-izmitinasanas-pakalpojumi-jurmalas-pilsetas-domes-vajadzibam (iepirkuma identifikācijas Nr. - JPD 2020/132 RIK)

 

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski skenētā formātā vai ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e- pastu: iepirkumi@jurmala.lv līdz 2020.gada 2.oktobrim, plkst. 16:00. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

 

]]>
Tue, 15 Sep 2020 11:21:03 +0200
Informācija par personas datu apstrādi personāla atlases procesā http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/personas_datu_aizsardziba/74593-informacija-par-personas-datu-apstradi-personala-atlases-procesa Tue, 08 Sep 2020 11:09:39 +0200 Domes ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24370-domes-arkartas-sede Thu, 03 Sep 2020 16:20:39 +0200 Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālists http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/personas_datu_aizsardziba/74450-jurmalas-pilsetas-domes-personas-datu-aizsardzibas-specialists Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālrunis: 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

]]>
Tue, 01 Sep 2020 15:50:52 +0200
Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24337-administrativas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:08:46 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24335-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:07:53 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24336-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:08:20 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24333-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:06:37 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24334-domes-sede Mon, 21 Sep 2020 10:56:16 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24332-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:06:14 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24331-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:05:26 +0200 Finanšu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24330-finansu-komitejas-sede Fri, 18 Sep 2020 12:16:03 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24328-koku-vertesanas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:01:48 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24329-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:03:32 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24327-administrativas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 11:01:14 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24326-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Tue, 15 Sep 2020 11:50:05 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24325-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Tue, 15 Sep 2020 08:57:43 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/24323-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Fri, 28 Aug 2020 10:56:44 +0200