Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Sun, 16 May 2021 19:14:00 +0200 Domes ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25861-domes-arkartas-sede Tue, 11 May 2021 10:37:13 +0200 SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus Nr.3 Artilērijas ielā 2A un Nr.70 Jurģu ielā 4 http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/78470-sia-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-pardod-iziretus-valsts-dzivoklu-ipasumus-nr3-artilerijas-iela-2a-un-nr70-jurgu-iela-4 Fri, 07 May 2021 08:46:34 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25850-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:52:45 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25848-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:51:20 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25849-domes-sede Wed, 28 Apr 2021 11:52:00 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25847-administrativas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:50:27 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25846-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:49:55 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25844-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:48:44 +0200 Finanšu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25845-finansu-komitejas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:49:14 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25842-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:47:25 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25843-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:47:50 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25841-dzivoklu-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:46:34 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25840-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:46:08 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25839-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 11:22:52 +0200 Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25838-jaunatnes-lietu-konsultativas-komisijas-sede Tue, 11 May 2021 14:00:10 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25837-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-sede Wed, 12 May 2021 10:04:51 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25836-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 10:58:39 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25835-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-sede Tue, 11 May 2021 12:09:40 +0200 Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25834-jaunatnes-un-sporta-jautajumu-komitejas-sede Tue, 11 May 2021 14:00:43 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/25833-administrativas-komisijas-sede Wed, 28 Apr 2021 10:56:54 +0200