Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Sun, 18 Aug 2019 18:58:44 +0200 Domes ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21296-domes-arkartas-sede Wed, 14 Aug 2019 14:20:55 +0200 Informācija par metu konkursa ar ID Nr. - JPD 2019/44 "DZINTARU KONCERTZĀLES ATTĪSTĪBA" devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmi http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktualie_zemslieksna_iepirkumi_no_01_05_2019/67818-informacija-par-metu-konkursa-ar-id-nr-jpd-201944-dzintaru-koncertzales-attistiba-devizu-atsifrejumu-atversanas-sanaksmi Wed, 07 Aug 2019 14:40:29 +0200 Noslēgts zemesgabala “Sloka 7151” domājamās daļas pirkuma līgums http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/67741-noslegts-zemesgabala-sloka-7151-domajamas-dalas-pirkuma-ligums Wed, 31 Jul 2019 12:54:46 +0200 AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.19 Raiņa ielā 47 http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/67739-as-publisko-aktivu-parvalditajs-possessor-privatizacijas-agentura-pardod-atklata-mutiska-izsole-neiziretu-valsts-dzivokla-ipasumu-nr19-raina-iela-47 Wed, 31 Jul 2019 12:55:09 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21116-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:57:49 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21115-domes-sede Wed, 24 Jul 2019 14:57:13 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21113-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:55:41 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21114-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:56:10 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21112-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:55:02 +0200 Finanšu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21111-finansu-komitejas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:54:17 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21110-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:53:21 +0200 Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21108-jaunatnes-lietu-konsultativas-padomes-sede Wed, 24 Jul 2019 14:51:52 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21109-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:52:40 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21107-administrativas-komisijas-sede Mon, 12 Aug 2019 07:48:17 +0200 Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21106-attistibas-un-vides-jautajumu-komitejas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:50:01 +0200 Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21105-turisma-un-kurortologijas-komitejas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:49:14 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21104-dzivoklu-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:48:23 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21103-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:47:19 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21101-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:45:49 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/21102-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Wed, 24 Jul 2019 14:46:39 +0200