Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 16 Feb 2019 18:12:52 +0200 Apvienotā ārkārtas komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19274-apvienota-arkartas-komitejas-sede Thu, 07 Feb 2019 13:38:42 +0200 Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19269-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Tue, 05 Feb 2019 12:45:12 +0200 Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/64266-privatizacijas-agentura-pardod-atklata-mutiska-izsole-ar-augsupejosu-soli-iziretus-valsts-dzivoklu-ipasumus Mon, 04 Feb 2019 17:20:16 +0200 Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.56 Tallinas ielā 12 http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/64083-privatizacijas-agentura-pardod-atklata-mutiska-izsole-ar-augsupejosu-soli-neiziretu-valsts-dzivokla-ipasumu-nr56-tallinas-iela-12 Tue, 29 Jan 2019 12:21:01 +0200 Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus Nr.21 Tallinas ielā 12, Nr.41 Skolas ielā 69B http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/privatizacija/64082-privatizacijas-agentura-pardod-atklata-mutiska-izsole-ar-augsupejosu-soli-iziretus-valsts-dzivoklu-ipasumus-nr21-tallinas-iela-12-nr41-skolas-iela-69b Tue, 29 Jan 2019 12:20:46 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19158-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:56:17 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19157-koku-vertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:48:42 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19155-dzivoklu-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:47:50 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19156-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:48:19 +0200 Pašvaldības iepirkuma komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19153-pasvaldibas-iepirkuma-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:46:31 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19154-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:47:11 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19152-domes-sede Wed, 23 Jan 2019 11:46:05 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19149-administrativas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:44:36 +0200 Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19150-ziedojumu-davinajumu-un-davanu-novertesanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:45:03 +0200 Finanšu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19148-finansu-komitejas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:44:14 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19146-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:42:43 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19147-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:43:08 +0200 Pašvaldības iepirkuma komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19144-pasvaldibas-iepirkuma-komisijas-sede Wed, 23 Jan 2019 11:41:40 +0200 Jūrmalas jauniešu domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19145-jurmalas-jauniesu-domes-sede Wed, 23 Jan 2019 11:42:15 +0200 Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19142-socialo-veselibas-un-integracijas-jautajumu-komitejas-sede Tue, 12 Feb 2019 12:26:36 +0200