Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 18 Apr 2019 22:12:54 +0200 Apvienotās Finanšu komitejas un Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/20027-apvienotas-finansu-komitejas-un-izglitibas-un-kulturas-jautajumu-komitejas-arkartas-sede Mon, 15 Apr 2019 11:57:19 +0200 Apvienotās komitejas ārkārtas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19980-apvienotas-komitejas-arkartas-sede Mon, 08 Apr 2019 16:02:56 +0200 Jūrmalas pilsētas e-pakalpojumu portāls http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pakalpojumi/jurmalas_pilsetas_e_pakalpojumu_portals_/65746-jurmalas-pilsetas-e-pakalpojumu-portals Wed, 03 Apr 2019 12:22:39 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19709-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:28:25 +0200 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19710-bernu-tiesibu-aizsardzibas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:28:43 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19708-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:28:02 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19706-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:26:40 +0200 Izglītības konsultatīvās padomes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19707-izglitibas-konsultativas-padomes-sede Tue, 19 Mar 2019 11:27:37 +0200 Administratīvās komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19705-administrativas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:26:03 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19703-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:24:58 +0200 Dzīvokļu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19704-dzivoklu-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:25:33 +0200 Domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19702-domes-sede Mon, 15 Apr 2019 11:46:04 +0200 Ziedojumu (dāvinājumu) un dāvanu novērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19700-ziedojumu-davinajumu-un-davanu-novertesanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:21:47 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19701-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:22:17 +0200 Sabiedriskās padomes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19699-sabiedriskas-padomes-sede Tue, 19 Mar 2019 11:21:18 +0200 Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19697-raksanas-atlauju-izsniegsanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:19:57 +0200 Jūrmalas jauniešu domes sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19695-jurmalas-jauniesu-domes-sede Tue, 19 Mar 2019 11:18:21 +0200 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19696-nekustama-ipasuma-iznomasanas-un-iziresanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:18:53 +0200 Pašvaldības iepirkumu komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19694-pasvaldibas-iepirkumu-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:17:57 +0200 Koku vērtēšanas komisijas sēde http://jurmala.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas_darba_kalendars/19693-koku-vertesanas-komisijas-sede Tue, 19 Mar 2019 11:17:09 +0200