Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Fri, 26 Apr 2019 09:12:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66056-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-apstiprinasanu Tue, 23 Apr 2019 10:32:59 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66054-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-apstiprinasanu Tue, 23 Apr 2019 10:27:21 +0200 Paziņojums par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3 apbūvei http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66053-pazinojums-par-parjaunojuma-liguma-noslegsanu-zemesgabala-sporta-iela-13-apbuvei Tue, 23 Apr 2019 10:22:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Slokas ielā 93 atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/66052-pazinojums-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-slokas-iela-93-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 23 Apr 2019 10:32:49 +0200 Paziņojums par darba uzdevuma termiņa detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Teātra ielā 1 pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/65996-pazinojums-par-darba-uzdevuma-termina-detalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-teatra-iela-1-pagarinasanu Tue, 16 Apr 2019 16:24:21 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801 publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65494-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-1801-publisko-apspriesanu Wed, 17 Apr 2019 13:27:01 +0200 Par detālplānojuma kapsētas izveidošanai zemesgabalā Krastciems 0501 izstrādes pārtraukšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65488-par-detalplanojuma-kapsetas-izveidosanai-zemesgabala-krastciems-0501-izstrades-partrauksanu Tue, 02 Apr 2019 10:10:46 +0200 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8 atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65486-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-olgerta-iela-8-atzisanu-par-speku-zaudejusu Tue, 02 Apr 2019 10:11:07 +0200 Par lēmuma par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kaugurciems 41 galīgās redakcijas apstiprināšanu atcelšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65485-par-lemuma-par-detalplanojuma-projekta-zemesgabalam-kaugurciems-41-galigas-redakcijas-apstiprinasanu-atcelsanu Tue, 02 Apr 2019 10:12:51 +0200 Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65484-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabalam-saulgriezu-iela-3-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Tue, 02 Apr 2019 10:13:28 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Murdu ielā 4 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65483-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-murdu-iela-4 Tue, 02 Apr 2019 10:14:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65482-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4 Tue, 02 Apr 2019 10:14:26 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 53 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/65481-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-53 Tue, 02 Apr 2019 10:19:11 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64668-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kaugurciema-iela-41b Wed, 06 Mar 2019 10:21:10 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64664-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-otilijas-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 25 Feb 2019 10:52:57 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 19.līnijā 1 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64663-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-19linija-1 Thu, 14 Mar 2019 15:26:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64659-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-turaidas-iela-17 Wed, 06 Mar 2019 10:24:27 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 107 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64657-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-107-apstiprinasanu Wed, 06 Mar 2019 10:12:35 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Gaujas ielā 1 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64656-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gaujas-iela-1-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 25 Feb 2019 10:40:59 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 39 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/64654-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-juras-iela-39-apstiprinasanu Wed, 06 Mar 2019 10:15:03 +0200