Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Wed, 14 Apr 2021 11:10:00 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums pludmales nogabalam 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/78186-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-pludmales-nogabalam-100-m-aiz-kapteina-zolta-ielas-vaivaru-virziena Fri, 09 Apr 2021 14:12:10 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums pludmales nogabalam no Upes ielas Salacas ielas virzienā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/78185-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-pludmales-nogabalam-no-upes-ielas-salacas-ielas-virziena Fri, 09 Apr 2021 13:42:55 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Kaugurciema ielā 61 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/78184-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-kaugurciema-iela-61 Fri, 09 Apr 2021 13:41:12 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Upes ielā 1A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/78118-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-upes-iela-1a Wed, 07 Apr 2021 11:39:12 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmales nogabalā no Turaidas ielas Rūjienas ielas virzienā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/78115-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmales-nogabala-no-turaidas-ielas-rujienas-ielas-virziena Wed, 07 Apr 2021 10:36:13 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums pludmalē starp 11. un 12. līniju http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/78107-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-pludmale-starp-11-un-12-liniju Tue, 06 Apr 2021 16:44:55 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Kaugurciema ielā 63 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/78105-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-kaugurciema-iela-63 Tue, 06 Apr 2021 16:45:06 +0200 Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36 izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/77988-pazinojums-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-meza-prospekta-36-izstrades-uzsaksanu-lai-izdaritu-grozijumus-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-un-darba-uzdevuma-apstiprinasanu Wed, 07 Apr 2021 15:07:20 +0200 Par darba uzdevuma detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā derīguma termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/77987-par-darba-uzdevuma-detalplanojuma-grozijumu-izstradei-zemesgabaliem-juras-iela-23-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijai-no-tirgonu-ielas-dubultu-virziena-deriguma-termina-pagarinasanu Wed, 07 Apr 2021 15:23:20 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmalē starp Baznīcas un Slokas ielām http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77961-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmale-starp-baznicas-un-slokas-ielam Fri, 26 Mar 2021 10:50:54 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Iecavas ielā 1-k2 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77939-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-iecavas-iela-1-k2 Wed, 24 Mar 2021 11:12:05 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmalē http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77894-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmale Thu, 18 Mar 2021 14:39:40 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmales nogabalam 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77778-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmales-nogabalam-100-m-aiz-kapteina-zolta-ielas-vaivaru-virziena Fri, 12 Mar 2021 09:36:24 +0200 Būvniecības informācijas sistēma (BIS) http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/buvvalde/buvniecibas_informacijas_sistema__bis_/77715-buvniecibas-informacijas-sistema-bis Wed, 10 Mar 2021 11:30:55 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Kaugurciema ielā 46A un 46A k-2 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77653-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kaugurciema-iela-46a-un-46a-k-2 Wed, 03 Mar 2021 15:17:23 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Zvārtas ielā 27 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/77651-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-zvartas-iela-27 Wed, 03 Mar 2021 15:15:16 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003 īstenošanas uzsākšanas termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/77644-par-detalplanojuma-zemesgabalam-varnukrogs-2003-istenosanas-uzsaksanas-termina-pagarinasanu Thu, 11 Mar 2021 14:13:14 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 18.līnijā 1A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/77614-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-18linija-1a Thu, 11 Mar 2021 14:11:29 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/77607-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-breksu-iela-6-apstiprinasanu Thu, 11 Mar 2021 14:11:48 +0200 Paziņojums par Lazdu ielas nosaukuma piešķiršanu ielai Valteru teritorijā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/77557-pazinojums-par-lazdu-ielas-nosaukuma-pieskirsanu-ielai-valteru-teritorija Thu, 25 Feb 2021 09:19:23 +0200