Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Thu, 09 Jul 2020 14:35:48 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Brekšu iela 6 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/73461-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-breksu-iela-6 Fri, 03 Jul 2020 12:27:53 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu pludmales nogabalā no Upes ielas Salacas ielas virzienā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/73365-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-pludmales-nogabala-no-upes-ielas-salacas-ielas-virziena Fri, 26 Jun 2020 15:35:19 +0200 Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Prīmulu ielā 12 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/73250-informativs-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-primulu-iela-12 Thu, 25 Jun 2020 16:49:14 +0200 Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 5. līnijā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/73211-informativs-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-5-linija Sat, 13 Jun 2020 12:09:05 +0200 Informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Brekšu ielā 6 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/73138-informativs-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-breksu-iela-6 Thu, 25 Jun 2020 16:49:33 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73106-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4-publisko-apspriesanu-un-atzinumu-sanemsanu Wed, 10 Jun 2020 19:49:27 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73104-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-publisko-apspriesanu-un-atzinumu-sanemsanu Wed, 10 Jun 2020 19:47:40 +0200 Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73102-par-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-juras-iela-23-jurmala-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijai-no-tirgonu-ielas-dubultu-virziena-pilnveidotas-redakcijas-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Wed, 10 Jun 2020 19:44:38 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73101-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-41b-publisko-apspriesanu-un-atzinumu-sanemsanu Wed, 10 Jun 2020 19:54:12 +0200 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73099-par-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-grozijumu-redakcijas-publisko-apspriesanu Thu, 09 Jul 2020 13:10:56 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/73097-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-1012-publisko-apspriesanu-un-atzinumu-sanemsanu Wed, 10 Jun 2020 18:00:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72856-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-68a-apstiprinasanu Fri, 29 May 2020 14:22:40 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72853-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-parka-iela-6-apstiprinasanu Fri, 29 May 2020 14:22:20 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un 18 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72851-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-18-apstiprinasanu Fri, 29 May 2020 14:22:00 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 18.līnijā 1 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/72676-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-18linija-1 Thu, 14 May 2020 09:33:05 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Krišjāņa Barona ielā 1 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/72559-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-krisjana-barona-iela-1 Mon, 11 May 2020 09:48:47 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un 18 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72488-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-18-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Fri, 22 May 2020 09:31:21 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72456-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-68a-jurmala-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Tue, 28 Apr 2020 08:36:42 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Parka ielā 6 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72453-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-parka-iela-6-publiskas-apspriesanas-laika-sanemto-priekslikumu-un-instituciju-atzinumu-izvertesanu Mon, 27 Apr 2020 16:23:04 +0200 Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 un detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Majori 1407 un pludmales apkalpes teritorijai redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/72435-par-grozijumiem-jurmalas-pilsetas-domes-2017gada-26oktobra-lemuma-nr503-un-detalplanojuma-grozijumu-zemesgabaliem-juras-iela-23-majori-1407-un-pludmales-apkalpes-teritorijai-redakcijas-pilnveidosanu-un-pilnveidotas-redakcijas-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Fri, 22 May 2020 14:12:31 +0200