Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Mon, 26 Oct 2020 03:28:29 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/75466-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-udensapgades-un-sadzives-kanalizacijas-tiklu-izbuvei Thu, 22 Oct 2020 15:25:07 +0200 Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Zigfrīda Meierovica prospektā 25 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/sakotnejie_izvertejumi/75465-paredzetas-darbibas-ietekmes-uz-vidi-sakotnejais-izvertejums-zigfrida-meierovica-prospekta-25 Thu, 22 Oct 2020 15:21:01 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Zvārtas ielā 26 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/75464-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-zvartas-iela-26 Thu, 22 Oct 2020 15:13:51 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Ernesta Birznieka–Upīša iela 19A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/75434-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-ernesta-birzniekaupisa-iela-19a Wed, 21 Oct 2020 10:34:57 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Upes ielā 1A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/75431-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-upes-iela-1a Wed, 21 Oct 2020 09:41:40 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Prīmulu ielā 16 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/75305-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-primulu-iela-16 Tue, 13 Oct 2020 09:29:44 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Dzintaru prospektā 19A, Jūrmala. Kadastra apz.1300 008 1112 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/75247-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-dzintaru-prospekta-19a-jurmala-kadastra-apz1300-008-1112 Thu, 08 Oct 2020 15:45:59 +0200 Paziņojums/aptauja par Jūrmalas pilsētas Krāču ielas (Kaugurciemā) nosaukuma maiņu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/75014-pazinojumsaptauja-par-jurmalas-pilsetas-kracu-ielas-kaugurciema-nosaukuma-mainu Tue, 29 Sep 2020 16:38:43 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74967-par-detalplanojuma-zemesgabalam-rotas-iela-1-jurmala-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Tue, 06 Oct 2020 11:14:27 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Brekšu ielā 6, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74966-par-detalplanojuma-zemesgabalam-breksu-iela-6-jurmala-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-atzinumu-sanemsanai Tue, 06 Oct 2020 11:17:16 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 125 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74956-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-125 Tue, 06 Oct 2020 11:19:08 +0200 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 55A http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74955-pazinojums-par-detalplanojuma-grozijumu-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-kapu-iela-55a Tue, 06 Oct 2020 11:21:43 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu: Kāpu iela 121 k-1, Apes iela, Jēkabpils iela 15, Ausekļa iela 6, Mežmalas iela 8, 10 un 12, Valtera prospekts 56, Baznīcas iela, Krišjāņa Barona iela (Brīvības prospekts 72), Vikingu iela 74B un 74C http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/74921-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-kapu-iela-121-k-1-apes-iela-jekabpils-iela-15-ausekla-iela-6-mezmalas-iela-8-10-un-12-valtera-prospekts-56-baznicas-iela-krisjana-barona-iela-brivibas-prospekts-72-vikingu-iela-74b-un-74c Thu, 24 Sep 2020 12:24:39 +0200 Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu Z.Meierovica prospektā 25 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/ietekmes_uz_vidi_sakotnejais_izvertejums/informativie_pazinojumi/74514-informativais-pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-sakotneja-izvertejuma-veiksanu-zmeierovica-prospekta-25 Thu, 03 Sep 2020 12:18:46 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 34 (agrāk Kaugurciema iela 41B) apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74413-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-34-agrak-kaugurciema-iela-41b-apstiprinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:54:15 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74410-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-apstiprinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:52:29 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74407-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4-apstiprinasanu Wed, 09 Sep 2020 09:20:04 +0200 Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2020.gada 27.augustā ir pieņemts lēmums Nr.415 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.303 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100” atcelšanu” http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74406-jurmalas-pilsetas-dome-pazino-ka-2020gada-27augusta-ir-pienemts-lemums-nr415-par-jurmalas-pilsetas-domes-2006gada-16marta-lemuma-nr303-par-detalplanojuma-projekta-apstiprinasanu-zemesgabalam-jurmala-rubenu-iela-100-atcelsanu Fri, 04 Sep 2020 14:58:55 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.decembra lēmuma Nr.1175 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Akas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74405-par-jurmalas-pilsetas-domes-2006gada-7decembra-lemuma-nr1175-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-akas-iela-2-jurmala-atzisanu-par-speku-zaudejusu Fri, 04 Sep 2020 14:48:15 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Bažciems 0112 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/74403-par-detalplanojuma-zemesgabalam-bazciems-0112-istenosanas-termina-pagarinasanu Fri, 04 Sep 2020 14:56:38 +0200