Sākumlapa http://jurmala.lv Sākumlapa lv Sat, 04 Apr 2020 08:52:57 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 41B publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71981-detalplanojuma-zemesgabalam-kaugurciema-iela-41b-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Thu, 02 Apr 2020 10:31:24 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71980-detalplanojuma-zemesgabalam-gertrudes-prospekta-4-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Thu, 02 Apr 2020 10:31:59 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71979-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-juras-iela-59-jurmala Thu, 02 Apr 2020 10:32:29 +0200 Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmuma Nr.237 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Konkordijas ielā 66, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71978-par-jurmalas-pilsetas-domes-2014gada-15maija-lemuma-nr237-par-detalplanojuma-projekta-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-konkordijas-iela-66-jurmala-atzisanu-par-speku-zaudejusu Mon, 23 Mar 2020 11:59:50 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71950-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 20 Mar 2020 12:01:08 +0200 Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanudetālplānojuma izstrādei zemesgabalam Parka ielā 6 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/71620-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanudetalplanojuma-izstradei-zemesgabalam-parka-iela-6 Tue, 03 Mar 2020 15:14:30 +0200 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71381-par-jurmalas-pilsetas-teritorijas-planojuma-grozijumu-redakcijas-publisko-apspriesanu Thu, 26 Mar 2020 15:03:35 +0200 Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71380-par-lokalplanojuma-zemesgabalam-turaidas-iela-1012-publisko-apspriesanu Thu, 26 Mar 2020 15:00:47 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20 un 22 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71316-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabaliem-rotas-iela-20-un-22 Tue, 03 Mar 2020 10:48:22 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71315-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-piestatnes-iela-14 Tue, 03 Mar 2020 10:45:05 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 53 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71313-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapu-iela-53-apstiprinasanu Tue, 03 Mar 2020 10:57:44 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Iecavas ielā 3, Jūrmalā apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71311-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-iecavas-iela-3-jurmala-apstiprinasanu Tue, 03 Mar 2020 10:55:21 +0200 Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140 apstiprināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71307-pazinojums-par-detalplanojuma-zemesgabalam-kapteina-zolta-iela-140-apstiprinasanu Tue, 03 Mar 2020 10:41:45 +0200 Detālplānojuma zemesgabalam Dzegužu ielā 6 publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/71303-detalplanojuma-zemesgabalam-dzeguzu-iela-6-publiska-apspriesana-un-atzinumu-sanemsana Fri, 13 Mar 2020 09:43:40 +0200 Paziņojums par Jūrmalas pilsētas Meža prospekta ielas daļas nosaukuma maiņu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70710-pazinojums-par-jurmalas-pilsetas-meza-prospekta-ielas-dalas-nosaukuma-mainu Fri, 13 Mar 2020 09:40:50 +0200 Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un Cīruļu ielā 18 publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70634-par-detalplanojuma-projekta-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-cirulu-iela-18-publisko-apspriesanu Mon, 03 Feb 2020 14:41:39 +0200 Par detālplānojuma projekta Kaugurciema ielā 68A publisko apspriešanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70633-par-detalplanojuma-projekta-kaugurciema-iela-68a-publisko-apspriesanu Mon, 03 Feb 2020 14:42:00 +0200 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Braslas ielā 2D http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70632-pazinojums-par-detalplanojuma-izstrades-uzsaksanu-zemesgabalam-braslas-iela-2d Mon, 03 Feb 2020 14:42:33 +0200 Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 55 īstenošanas termiņa pagarināšanu http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pazinojumi_par_teritorijas_planosanu/70553-par-detalplanojuma-zemesgabalam-dzintaru-prospekta-55-istenosanas-termina-pagarinasanu Mon, 03 Feb 2020 14:42:52 +0200 Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Cīruļu ielā 16 un Cīruļu ielā 18 http://jurmala.lv/lv/buvnieciba/pilsetplanosanas_nodala/pilsetplanosanas_nodalas_lemumi/70479-par-darba-uzdevuma-deriguma-termina-pagarinasanu-detalplanojuma-izstradei-zemesgabaliem-cirulu-iela-16-un-cirulu-iela-18 Tue, 03 Mar 2020 15:14:47 +0200