Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta nolikums Nr.9 Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums