Pieteikumu nodevas atvieglojumam vai atbrīvojumam var iesniegt:

 • e-pakalpojumu portālā, autorizējoties ar internetbanku, E-ID karti, e-paraksta viedkarti vai e-paraksta mobilo aplikāciju.

Skat. īpašu kārtību personām ar invaliditāti un ārstniecības iestāžu pacientiem .

- veidlapa Nr.1  – aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu;

- veidlapa Nr.2  – aizpilda jūrmalnieks, ja tā īpašumā ir ārvalstīs reģistrētais transportlīdzeklis vai caurlaide nepieciešama lietošanā esošam transportlīdzeklim (nodevas atbrīvojums);

- veidlapa Nr.3  –­ aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu (gadījumos, kad persona Jūrmalā īrē dzīvojamās telpas vai tās iegūtas valdījumā, lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas telpas, apsaimnieko īpašumu u.c.);

- veidlapa Nr.4  – aizpilda persona ar invaliditāti (I grupas invalīds vai invalīds, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās), ja tā īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums).
- veidlapa Nr.5 – aizpilda persona, kurai piešķirta caurlaide ar nodevas atvieglojumu un kura to vēlas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli.

- veidlapa Nr.6  - aizpilda persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, ja tās īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums). Pieteikums jāaizpilda vienu reizi un turpmākajos gados caurlaide uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli tiks reģistrēta automātiski.

 

Atkarībā no atvieglojuma vai atbrīvojuma veida pieteikumam var būt nepieciešams pievienot papildu dokumentus (skat. SN 2.pielikumu). Ja pieteikumu iesniedz, lai reģistrētu caurlaidi ārvalstīs reģistrētam transportlīdzeklim, Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģināls.

 

Pieteikums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā un par tā izskatīšanas rezultātiem iesniedzējs uz norādīto e-pastu saņem paziņojumu (lūdzam pārbaudīt arī mēstuļu  katalogu (spam)). Daļa no pieteikumiem tiek apstrādāta automatizēti un uzreiz, līdz ar to, ja izmantojiet e-pakalpojumu portālu, sekojiet sistēmas paziņojumiem. Tāpat pieteikuma statusa izmaiņām var sekot arī e-pakalpojumu portālā (sadaļā "Mani pieteikumi") vai noskaidrot pa tālruni 67093816, 67093843.

 

Ja pieteikums ir apstiprināts, e-pasta vēstulē būs norādīta maksājamā summa (nodevas vai maksas pakalpojuma cena). Samaksāt nodevu vai maksas pakalpojumu var:

 •  e-pakalpojumu portālā (sadaļā "Mani pieteikumi"pie iesnieguma statusa izvēlēties "Apmaksāt" maksājumu var veikt ar internetbanku vai maksājumu karti),
 • Jūrmalas domes kasē (Jomas iela 1/5, Jūrmalā)
  Darba laiks:
  pirmdiena plkst.8.30–13.00 un 13.30–18.00
  otrdiena–ceturtdiena plkst.8.30–13.00 un 13.30–17.00
  piektdiena plkst.8.30–13.00 un 13.30–16.00

   

Elektroniskā caurlaide konkrētam transportlīdzeklim tiek reģistrēta pēc pieteikuma apstiprināšanas un maksājuma saņemšanas pašvaldības budžetā! 

Caurlaide ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma apmaksas dienas* plkst.00.00. Ja caurlaidi noformē iepriekš, tā būs derīga no norādītā sākuma datuma plkst.00.00

* Diena, kad pašavaldības budžets ir saņēmis maksājumu.

Caurlaidi, kas iegādāta ar nodevas atvieglojumu, 2 reizes nodevas periodā var bezmaksas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli e-pakalpojumu portālā vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, iesniedzot pieteikumu (veidlapa Nr.5 ) un uzrādot nodevas maksātāja personas apliecinošo dokumentu.