Pašvaldības policijas pārvalde

Kontakti

Dežūrdaļa (diennakts) 
tālrunis: 67740448, 29444810
darba laiks: pirmdiena plkst. 8.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena plkst. 8.30–17.00
piektdiena plkst. 8.30–16.00
adrese: Dubultu prosp.2, Jūrmalā, LV-2015
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000056554

tālruņi: 67896981 – sekretariāts
67896983 – administratīvā lietvedība
67896988, 67896984 – grāmatvedība
e-pasts: policija@jurmala.lv

 

Priekšnieks:

Uldis Bēniņš
tālrunis:  67767544
e-pasts: uldis.benins@jurmala.lv
pieņemšana: mēneša 1. un 2.pirmdiena plkst. 14.00–18.00
Priekšnieka vietnieks: Kaspars Platnieks
tālrunis:  67767566, 26525036
e-pasts: kaspars.platnieks@jurmala.lv
pieņemšanas laiks: mēneša 3. un 4. pirmdiena plkst. 14.00–18.00
Dežūrdienesta priekšnieks Jānis Gasjūns
tālrunis:  26641640
e-pasts:  janis.gasjuns@jurmala.lv
Vecākā juriste (Smilšu iela 7) Kristina Pole-Āboliņa
tālrunis: 66917966
e-pasts: kristina.pole.abolina@jurmala.lv
Personas datu aizsardzības speciāliste (Smilšu iela 7) Inese Orste
tālrunis: 66917966
e-pasts: inese.orste@jurmala.lv
Personāla vadītāja Diāna Gudele
tālrunis:  67896985
e-pasts:  diana.gudele@jurmala.lv
Galvenā grāmatvede

Baiba Čerņavska

tālrunis: 67896988
e-pasts: baiba.cernavska@jurmala.lv
Saimniecības daļas vadītājs Viktors Kosovskis
tālrunis:  67896982
e-pasts:  viktors.kosovskis@jurmala.lv

 

Galvenie uzdevumi:

  • likumpārkāpumu profilakse,
  • Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole,
  • diennakts informācijas saņemšana par likuma pārkāpumiem un izsaukumu apkalpošana, kas saistīta ar pārkāpumu novēršanu,
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana,
  • diennakts personu atskurbšanas  telpu darbības nodrošināšana,
  • caurlaižu režīma kontrole iebraukšanai pilsētas teritorijā,
  • transporta līdzekļu  stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole,
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
  • glābšanas darbu veikšana uz ūdens un ledus.

 

Kompetence un piekritība

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas, pieņem  lēmumus un uzliek administratīvos sodus saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK 214¹.p.) Jūrmalas pilsētas administratīvajā  teritorijā.

 

Normatīvie akti
Likums par policiju
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikums Nr. 26 Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.74 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmums Nr.105 Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonām
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE