22.novembrī Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā notiks atvērto durvju diena nākamo pirmklasnieku vecākiem.

image
  • plkst.16.00–18.00 individuālas pārrunas ar skolas administrāciju;
  • plkst.18.00 skolas pasākumu zālē vecāku tikšanās ar skolas administrāciju un nākamajām audzinātājām. Tikšanās laikā vecāki varēs uzdot jautājumus par skolas ikdienas darbu, iepazīties ar skolas tradīcijām, mācību un audzināšanas darbu skolā.

 

Tālruņi informācijai: 29849071, 27420393.